Πρέβεζα: Την Τετάρτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου-Δείτε τα θέματα

H Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 30/05/2018, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση ύστερα από αίτημα των φορέων που μετείχαν στην Γενική
Συνέλευση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού,
Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
2. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου
«ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ ,
ΛΥΓΙΑΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΡΙΖΩΝ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ήπειρος» Άξονας Προτεραιότητας 2 «Προστασία του
περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη» Ο οποίος
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης Με τίτλο «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης-
2η προκήρυξη».
3. Έγκριση υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην με αριθ
. 3777/2-5-2018 πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε για τη συμμετοχή του
Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από πόρους του
Σελ. 1 από 6

Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης , για την “ Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία
ενός νέου βρεφικού τμήματος δυναμικότητας 12 βρεφών στον 5ο
Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πρέβεζας/Έγκριση μελέτης.
4. Αποστολή αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της
Πράξης «Εξοπλισμός Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Φαρμακείο Δήμου Πρέβεζας – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου
Πρέβεζας» προϋπολογισμού 23,215.28 €, με Κωδικό ΟΠΣ 5004228 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020 ως προς την
ημερομηνία λήξης της Πράξης ».
5. Έγκριση Συμμετοχής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Καλοκαιρινή
Εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2018», έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης.
6. Έγκριση συμμετοχής του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πρέβεζας
στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ “TARANTELLA
DEL VESUVIO” SORRENTO – ΝΑΠΟΛΗ 23 – 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018,
δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση αυτή”.
7. Έγκριση πραγματοποίησης ετήσιας εκδήλωσης Χορευτικών
Τμημάτων Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Πρέβεζας, δαπάνης και
διάθεσης πίστωσης.
8. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για τον εορτασμό του
Πολιούχου Αγίου Βαρνάβα της ΔΕ Λούρου ,δαπάνης και διάθεση
Πίστωσης.
9. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις για τα ενενηντάχρονα από την αυτοκτονία
του Καρυωτάκη , δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
10. Έγκριση για συνδιοργάνωση του 3oυ Φεστιβάλ Φωτογραφίας και
Βίντεο με την ΕΦΕ και την υποστήριξης του παραρτήματος Πρέβεζας
από τις 22 Ιουνίου έως και 30 Ιουνίου 2018, δαπάνης και Διάθεση
Πίστωσης.
11. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης 6ου Φεστιβάλ Γυμναστικής
για όλους , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης .
12. Έγκριση συνδιοργάνωσης του 16oυ PREVEZA JAZZ FESTIVAL στις 8 ,
9 και 10 Ιουνίου του έτους 2018 , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης.
13. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης Πανελλήνιο Φεστιβάλ
Φιλαρμονικών στη ΔΕ Λούρου , δαπάνης και διάθεση πίστωσης για
την διοργάνωση αυτής.
14. Εξέταση οικονομικής ενίσχυσης Πολιτιστικών και Αθλητικών
Συλλόγων του Δήμου για την διοργάνωση πολιτιστικών και λοιπών
εκδηλώσεων στον Δήμο Πρέβεζας .
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, έτους 2018.
16. Έγκριση της αριθμ. 44/2018 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου, περί αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.

 

17. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη
Λειτουργικών δαπανών έτους 2018 (Β΄κατανομή), των Σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας .
18. Έγκριση προμήθειας 30 βιβλίων-λευκωμάτων του συμπολίτη μας κ.
Πάνου Μουρεζίνη για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Δήμου
Πρέβεζας και εμπλουτισμού των συλλογών της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
19. Έγκριση δαπάνης για την Παρουσίαση- Προβολή του Δήμου
Πρέβεζας στο ICONS TRAVELLERS που θα αναρτηθεί στο
travelstyle.gr απο τις 1 Ιουλίου μέχρι το τέλος του 2018 στην ειδική
τιμή των 800 ευρώ + 24%ΦΠΑ ( δωρεάν παροχή 2 δημοσιογραφικών
σελίδων στο εντυπο τεύχος του Icons travellers ) σύμφωνα με την
απόφαση 4/2018 της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.
20. Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την
κατάρτιση του ολοκληρωμένου σχεδίου (ΜΑΣΤΕR PLAN)
Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας,σύμφωνα με την
απόφαση 1/2018 της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης του Δήμου Πρέβεζας.
21. Έγκριση δαπάνης για την διαφήμιση στον Διεθνή Αερολιμένα
Πρέβεζας στο ΑΚΤΙΟ,σύμφωνα με την απόφαση 2/2018 της
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου
Πρέβεζας.
22. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το υποέργο:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ ΕΩΣ
ΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΑ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00
(με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ.
23. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου
Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή του
έργου:« Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου
Πρέβεζας», με συνολικό προϋπολογισμό 70.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) .
24. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής
Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το έργο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 1ου και
3ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού
70.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ.
25. Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την εκτέλεση του έργου: «Σ018
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
προϋπολογισμού 174.518,00 €.
26. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ΄ ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

27. Παράταση εργασιών του έργου:«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Γ΄ ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» του
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ. – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ –
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤ. έως την 23-11-2018 σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 147 του 4412/2016
(ΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ) .
28. Τροποποίηση της απόφασης Δ.Σ. με αριθ. 188/2018 και τίτλο «Έγκριση
υποβολής πρότασης του Δήμου Πρέβεζας για την υποβολή
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών
Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές
περιοχές.» με Κωδικό Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3 Α/Α ΟΠΣ: 2451.
29. Τροποποίηση σύμβασης προμήθειας καυσίμων.
30. Μίσθωση ακινήτου για τη λειτουργία Χώρου Μεταφόρτωσης της
Ανακύκλωσης και ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης.
31. Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης
προμήθειας δύο (2) απορριμματοφόρων.
32. Παραχώρηση των κτιρίων του πρώην Δημοτικού Σχολείου
Μιχαλιτσίου Πρέβεζας στον Επιμορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο
Μιχαλιτσίου.
33. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στην θέση “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
175” Τοπικής Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου,
Δήμου Πρέβεζας.
34. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης καταστήματος (σχολική
περιουσία)επί της οδού Χρ. Κοντού 9 στην Πρέβεζα.
35. Εξέταση αίτησης για μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού
ακινήτου στη θέση “ΤΣΟΥΚΕΣ”, Τ.Κ. Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας
Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
36. Εξέταση αίτησης δημότη για απ΄ ευθείας εκμίσθωση του Θερινού
Κινηματογράφου στη θέση “ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ”, Δημ. Κοιν. Πρέβεζας,
Δήμου Πρέβεζας.
37. Ανανέωση συμβάσεων των 2 ( δύο ) Στελεχών της
συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος
2014-2020, Πράξης, «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας.
38. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με τις διατάξεις του αρθρ.206 του
Ν.3584/2007, ΦΕΚ 143 τΑ,26.6.2007 ,σαράντα (40) ατόμων Εργατών
καθαριότητας στην υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα.
39. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Αγροτικής
Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου για το έτος
2018.
40. Συγκρότηση Επιτροπής-Ομάδος Εργασίας για τις περιοδικές εκδόσεις.

41. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Ιατρική
παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας” για τον
μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2018.
42. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφορά
ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας Δήμου
Πρέβεζας, μηνός Απριλίου 2018.
43. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και
μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου
2017-18, Απριλίου 2018.
44. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε.
Λούρου».
45. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσία με τίτλο
«Προμήθεια προκάτ οικίσκου για το Κηποθέατρο» ΟΜΑΔΑ Β.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ.
46. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσία
μεταφοράς με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζας».
47. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».
48. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ» .
49. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών «Παρακολούθηση –
συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικών εγκαταστάσεων».
50. Έγκριση του πρωτόκολλου παραλαβής υπηρεσιών Τεχνικού
Ασφαλείας εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας.
51. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής καλλιτεχνικών Υπηρεσιών , για
τον μήνα Απρίλιο 2018.
52. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ CISCO
SERVER ΤΟΥ ΑΤΔ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.
53. Γνωμοδότηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την αριθμ.
17/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
54. Αναγνώριση ως κύριας δημοτικής οδού της δυτικότερης οδού που
συνδέει τον οικισμό Παντοκράτορα με τον παραθεριστικό οικισμό στη
θέση Χρονέικα, η οδός βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου
Πρέβεζας και προτείνεται από το ΓΠΣ (ΦΕΚ: 465ΑΑΠ/23-09-09) ως
δευτερεύουσα υπεραστική συλλεκτήρια οδός, σύμφωνα με την αριθμ.
18/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
55. Παροχή γνώμης για θέσεις πωλητών υπαίθρου στάσιμου εμπορίου,
το έτος 2018, σύμφωνα με την αριθμ. 20/2018 Απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής.
56. Τροποποίηση ρυμοτομικού και γνωμοδότηση πεζοδρόμησης
τμήματος της οδού Δημ. Μπάλκου, σύμφωνα με την αριθμ. 21/2018
Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
57. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
58. Aνάκληση της παραχώρησης οικοπέδων και διαγραφή των οφειλών.
59. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.