Δήμος Πάργας: 291.000 ευρώ για το Καναλλάκι

Στη δημοπράτηση με ανοιχτό διαγωνισμό του έργου «Ανάπλαση Κέντρου Καναλλακίου», προϋπολογισμού 291.000 ευρώ, προχώρησε ο Δήμος Πάργας. Το έργο χρηματοδοτείται από τους  ίδιους πόρους του Δήμου και η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η  22.5.2018.

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του κεντρικού οδικού άξονα του Καναλλακίου, από τη διασταύρωση των οδών Αχέροντος και Σουλίου μέχρι τη διασταύρωση των οδών Αγίου Παντελεήμονος με Κύπρου. Η οδός αυτή είναι χαρακτηρισμένη ως 4η επαρχιακή και είναι ενταγμένη στο σχέδιο πόλεως Καναλλακίου.

Ο χώρος στον οποίο θα κατασκευαστεί το έργο βρίσκεται κατά ένα μέρος στο ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα και κατά το υπόλοιπο μέρος σε ρυμοτομούμενα  τμήματα  ιδιοκτησιών, για τα οποία έχει εγκριθεί η σχετική πράξη αναλογισμού.

Πιο συγκεκριμένα θα εκτελεστούν πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με κυβόλιθους, τσιμεντόπλακες, βιομηχανικό δάπεδο και μαρμάρινα φιλέτα, εργασίες  ηλεκτροφωτισμού, διαβάσεις  για μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και γενικά πεζούς,  κατασκευή  νέων φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων και  ανύψωση  υφιστάμενων φρεατίων  καθώς και  κατασκευή βραχόκηπου  ως νησίδας.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή,  ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Νάστας, δήλωσε ότι «Με τη δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου υλοποιούμε μια βασική  προεκλογική μας δέσμευση. Όταν ολοκληρωθεί, θα έχει γίνει  τέτοια  αναμόρφωση του κέντρου του Καναλλακίου  που θα έχει σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική  αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος».