Προκρίνεται η υποθαλάσσια ζεύξη της Λευκάδας από το Υπουργείο Υποδομών

Υπέρ της δημιουργίας υποθαλάσσιας σήραγγας για τη ζεύξη Λευκάδας – Αιτωλοακαρνανίας γνωματεύει η αρμόδια Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με έγγραφό της προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψη η συνολική συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων στον Προκαταρκτικό Σχεδιασμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, η οποία καταλήγει στην εναλλακτική λύση της υποθαλάσσιας, καθώς και η Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, που επίσης προκρίνει την υποθαλάσσια ζεύξη.

Επισημαίνεται ότι η Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών αξιολογεί ως πλέον κατάλληλη την παραλλαγή που ακολουθεί τη χάραξη και τη μέθοδο της υποθαλάσσιας, με μοναδική διαφοροποίηση την περιοχή διέλευσης από τη λιμνοθάλασσα του Αβλαίμονα, όπου αντί του χαμηλού επιχώματος συνιστάται η βελτίωση του εδάφους με χαλικοπασσάλους, όπως προβλέπεται στο Σχεδιασμό Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων.

ypodomes.com