Προσπάθησε να περάσει 15.000 ευρώ παράνομα προς την Αλβανία

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του τελωνείου Κακαβιάς το περιστατικό έγινε ως εξής:

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, εντοπίστηκε αλβανός υπήκοος, ο οποίος αποπειράθηκε να εξέλθει από ελληνικό έδαφος προς την Αλβανία, μεταφέροντας 15.000 ευρώ, χωρίς να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην τελωνειακή αρχή. Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικαςίες και εισπράχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, ήτοι το 25% του ανωτέρω ποσού, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα δεσμευτηκαν για περαιτέρω έρευνα.