Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τον εορτασμό της 107ης Επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης των Ιωαννίνων

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τον εορτασμό της 107ης Επετείου της Απελευθέρωσης της πόλης των
Ιωαννίνων, την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.-
Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

 

1. Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς Δωδώνης (από τον
αριθμό 39 (Στρατολογία) μέχρι την οδό Αβέρωφ), Αβέρωφ, Μητροπόλεως, στις πλατείες
Πύρρου & Ανδρέα Παπανδρέου, Μπιζανίου (πλατεία Δημοκρατίας), Σπύρου Σπύρου
(πλατεία Πύρρου) & 28ης Οκτωβρίου (από διασταύρωση με οδό Χαριλάου Τρικούπη μέχρι
διασταύρωση με την οδό Αβέρωφ), την 21-02-2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 07.00΄
μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.
2. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς Δωδώνης (από τον
αριθμό 39 (Στρατολογία) μέχρι την οδό Αβέρωφ), Αβέρωφ, στις πλατείες Πύρρου & Ανδρέα
Παπανδρέου, στην οδό 28ης Οκτωβρίου (από διασταύρωση με οδό Χαριλάου Τρικούπη μέχρι
διασταύρωση με την οδό Αβέρωφ), στην οδό Σπύρου Σπύρου, στην οδό Μπιζανίου (από την
οδό Τσιρογιάννη μέχρι την οδό Αβέρωφ), στην οδό Κάνιγγος (από τη συμβολή αυτής με την
οδό Τσιριγώτη) και στην οδό Κρυστάλλη, την 21-02-2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρα
09.00΄ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων.
3. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Μητροπόλεως, την 21-02-
2020 ημέρα Παρσκευή και από ώρα 09:00’ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων στον
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου.
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των
καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν, κατά την κρίση του
Επικεφαλής των μέτρων του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 5ο
Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα των Αρχών, των λοιπών επισήμων και τα
οχήματα άμεσης ανάγκης.
Ά ρ θ ρ ο 6ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος
Τροχαίας Ιωαννίνων.