Προτάσεις για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης ύψους 10εκατ. Ευρώ κατέθεσε ο Δήμος Ζίτσας στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι»

Χρηματοδότηση για έργα ύδρευσης-αποχέτευσης συνολικού προϋπολογισμού 10εκατ. ευρώ διεκδικεί ο Δήμος Ζίτσας  από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, σήμερα κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών τους φακέλους προς ένταξη  δύο σημαντικών έργων υποδομών που  θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

Πρόκειται για το έργο «Ύδρευση Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μολοσσών», προϋπολογισμού 4.415.000 ευρώ και το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων τμήματος οικισμού στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου», προϋπολογισμού 5.435.471 ευρώ.

Με τις προτάσεις που κατέθεσε προς ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι»  ο Δήμος Ζίτσας στοχεύει  να επιλυθούν σοβαρά και χρονίζοντα προβλήματα  των περιοχών που προβλέπεται να γίνουν οι παρεμβάσεις. Το έργο ύδρευσης θα καλύψει βασικές ανάγκες των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών και συγκεκριμένα των οικισμών Βουτσαρά, Χίνκας, Γιουργάνιστας, Γκριμπόβου, Κουρέντων, Γρανίτσας, Ραδοβιζίου, Πολυδώρου, Άνω Βερενίκης, Κάτω Βερενίκης, Παλαιοχώρας, Βεντερίκου, Φτέρης, Δοβλάς, Άνω Ζαλόγγου και Κάτω Ζαλόγγου, που επί δεκαετίες ταλαιπωρούνται από έλλειψη υδροδότησης λόγω της παλαιότητας του δικτύου που παρουσιάζει συχνά βλάβες και διαρροές. Ενώ, με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στην Τ.Κ. Ροδοτοπίου αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.