Προτάσεις για εντάξεις έργων, συνολικού προϋπολογισμού 89 εκ. ευρώ σε Ευρ. προγράμματα προωθεί άμεσα η Περιφέρεια Ηπείρου

Με ταχύτατους ρυθμούς η Περιφέρεια Ηπείρου προωθεί τις διαδικασίες για τις εντάξεις έργων στο ΕΣΠΑ και σε άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, που αποδεικνύουν τον έγκαιρο σχεδιασμό της, αλλά και την απόλυτη ετοιμότητα όσον αφορά την ωριμότητα των μελετών. Όπως ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016, ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, υπάρχουν σημαντικές επιτυχίες που οφείλονται στην πολύ δουλειά  ,χάρη στην οποία έχουν ενταχθεί έργα προς χρηματοδότηση και εκτός ΕΣΠΑ, όπως στο πρόγραμμα HELENA (που αφορά φωτισμούς και ενεργειακά κτίρια)  και στο πρόγραμμα “Συνδέοντας την Ευρώπη” στον οποίο εντάχθηκε ο Εμπορευματικός Σταθμός Ηγουμενίτσας.

 

Ο Περιφερειάρχης δεν έκρυψε επίσης ότι στόχος της Περιφερειακής Αρχής είναι να αξιοποιήσει και το πακέτο Γιούνκερ, το οποίο όπως είπε προϋποθέτει συνεργασία του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, και αυτό μόνο για έργα τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας ή για τα οποία έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις με τους αρμόδιους. “Σε έργα που είμαστε εμείς υπεύθυνοι, με μόχλευση κεφαλαίων και σε αμιγή ιδιωτικά έργα, κάτι μπορεί να γίνει”, είπε για να προσθέσει ότι στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται λύσεις σε συνεργασία με τους Συνεταιρισμούς και τις πτηνοτροφικές επιχειρήσεις για τα ζωικά απόβλητα. Όσον αφορά τους οδικούς άξονες Άκτιο- Πρέβεζα- Ιόνια Οδός και Ιωάννινα- Κακαβιά, ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία συζήτηση προς το παρόν καθώς οι δύο οδικοί άξονες ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

Στη συνέχεια και μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, συζητήθηκε (και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία) ο κατάλογος έργων προς ένταξη έργων σε ευρωπαϊκά προγράμματα που εισηγήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Τατιάνα Καλογιάννη.

και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία κατάλογος έργων που η Περιφερειακή Αρχή υποβάλλει προς ένταξη σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προτάσεις προς ένταξη στο ΕΣΠΑ

Συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) υποβάλλονται οι εξής προτάσεις:

  1. Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου, με προϋπολογισμό περίπου 22 εκ.ευρώ.
  1. Επεκτάσεις υφιστάμενων ΧΥΤΑ Περιφέρειας Ηπείρου και μετατροπής τους σε ΧΥΤΥ, με προϋπολογισμό 15 εκ. ευρώ. Η πρόταση υποβάλλεται επίσης στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Όπως ανέφερε η κ. Τ. Καλογιάννη, για την επέκταση του 2ου κυττάρου του ΧΥΤΑ- ΧΥΤΥ Βλαχέρνας, υπάρχει απόφαση ένταξης του υφ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο ΠΔΕ 2016, με την ειδική διάταξη ότι εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) πριν την οριστική ένταξη του έργου σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης στην πρόταση, ως υποέργο περιλαμβάνεται και το έργο  “Κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων στραγγιδίων του λειτουργούντος ΧΥΤΑ 1ης Δ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) στη θέση Ελληνικό του Δ.Δ. Ελληνικού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».
  1. Κατασκευή Δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) – Α΄ φάση (με προϋπολογισμό 12 εκ. ευρώ), έργο για το οποίο υπάρχει επίσης απόφασης ένταξης του υφ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο ΠΔΕ 2016, με την ειδική διάταξη ότι εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία (άνοιγμα οικονομικών προσφορών) πριν την οριστική ένταξη του έργου σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020.
  1. Μονάδες κομποστοποίησης Π.Ε. Πρέβεζας και Π.Ε. Θεσπρωτίας, με συνολικό προϋπολογισμό 3,5 εκ. ευρώ. Όπως εξήγησε η Αντιπεριφερειάρχης, η αντίστοιχη μονάδα κομποστοποίησης Π.Ε. Άρτας έχει ήδη έχει υποβληθεί ως έργο για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του INTERREG Ελλάδα – Αλβανία (στρατηγικά προγράμματα) με Π/Υ: 1,5 εκατ. €
  1. 5. Δημοτικά Πράσινα σημεία (green points), με ενδεικτικό προϋπολογισμό περίπου 4,5 εκ. ευρώ.

Tέλος, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΉΠΕΙΡΟΣ 2014-2020”, άξονας προτεραιότητας “Ενίσχυση υποδομών Μεταφορών” προτείνεται προς ένταξη το έργο “Οδός σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων – Γέφυρα Πλάκας”. Ο άξονας έχει συνολικό μήκος 9,809.27m και αποτελεί, σχεδόν καθολικά, νέα χάραξη. Η συνολική δαπάνη όλων των υποέργων της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 30,330 εκ. ευρώ.

 

Αποδοχή ένταξης στο πρόγραμμα HELENA

To Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τατιάνας Καλογιάννη, αποδέχτηκε κατά πλειοψηφία την ένταξη του έργου  “Efficient Eco-Friendly transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greece” στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας ELENA, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ποσού 1.505.520 € (90%) και την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ποσού 167.280 € (10%) από πόρους της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία  έχει ήδη υποβάλλει αίτηση – φάκελο για τη χρηματοδότηση της τεχνικής υποστήριξης και ωρίμανσης των ακόλουθων ενεργειακών έργων:

 

  1. Αναβάθμιση της λιμναίας συγκοινωνίας της πόλης των Ιωαννίνων με σύγχρονες ηλεκτροκίνητες δομές πλοιαρίων, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των σταθμών μετεπιβίβασης, ώστε να μειωθεί η ρύπανση της λίμνης και να γίνει περισσότερο ελκυστική προς τους κατοίκους αλλά και τους τουρίστες.
  2. Πλήρης αντικατάσταση του ηλεκτροφωτισμού ολόκληρου του περιφερειακού οδικού δικτύου της Ηπείρου με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, με σκοπό τη σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
  3. Αναβάθμιση και αντικατάσταση του αστικού φωτισμού των Δήμων Πρέβεζας, Ηγουμενίτσας και Άρτας σε ένα σύγχρονης διαχείρισης δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, ώστε να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και να βελτιωθεί η αισθητική και η ασφάλεια του αστικού ιστού.
  4. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης με νέα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για την πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών σε κτίρια δημοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών.

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειακών έργων, το κόστος εκτιμάται σε 54 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ.

 

Παραχωρείται έκταση του Στρατοπέδου Βελισσαρίου

για τον κόμβο της οδού Νιάρχου Ιωαννίνων

 

Θετική έκβαση είχε η προσπάθεια της Περιφέρειας Ηπείρου για την παραχώρηση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού έκτασης εμβαδού 9.055 τ.μ., στο πλαίσιο  κήρυξης απαλλοτρίωσης  και ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  για την κατασκευή κυκλικού κόμβου στη συμβολή της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας με την οδό Νιάρχου (προς Πανεπιστήμιο). Τους όρους της παραχώρησης χρήσης της έκτασης αποδέχτηκε στη χθεσινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Η κατασκευή του κόμβου προβλέπεται στη μελέτη ανακατασκευής της λεωφόρου Νιάρχου, με την οποία θα αναβαθμιστεί το οδικό τμήμα που συνδέει την πόλη των Ιωαννίνων με το νότιο προάστιο της Πεδινής, το Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο κλπ.

 

 Προς υπογραφή η σύμβαση για το Δίκτυο Αποχέτευσης

Ανθότοπου- Κολομοδίων Δήμου Ν. Σκουφά Άρτας

 

Με έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 2014-2020 Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του υποέργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Ανθότοπου-Κολομοδιων Δήμου Νικ. Σκουφά», προϋπολογισμού 1.160.588,41 ευρώ. Το υποέργο εντάσσεται στην πράξη «Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων οικισμών του πρώην Δήμων Αμβρακικού (νυν Δήμος Αρταίων) και Άραχθου (νυν Δήμου Νικολάου Σκουφά) της Περιφέρειας Ηπείρου»

 

Αναστολή εργασιών της Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ιωαννίνων

 

Από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή Ιωαννίνων, που στεγάζεται στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, ανακοινώνεται ότι αναστέλλονται οι εργασίες της από 25 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου 2015, λόγω της θερινής άδειας των μελών της.