Πρόσκληση από το Ε.Π. “Ήπειρος 2014-2020” για την “Ενίσχυση Υποδομών Μεταφορών”

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου εκδόθηκε πρόσκληση για τον Άξονα Προτεραιότητας “Ενίσχυση Υποδομών Μεταφορών” με δυνητικό δικαιούχο το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ενδεικτική δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ.

H δράση στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της ενεργητικής ασφάλειας των μεταφορών και αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων παροχής πληροφόρησης προς τους χρήστες του οδικού δικτύου και στην προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας και τη διαχείριση των οδικών ατυχημάτων.
Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν:
•        Ολοκληρωμένο πρόγραµµα επιτήρησης του οδικού δικτύου και πληροφόρησης των χρηστών αυτού
• Συστήματα Ευφυών Μεταφορών με την εγκατάσταση τεχνολογιών υποβοήθησης της οδήγησης (συστήματα πληροφόρησης, προειδοποίησης κινδύνου), υποβοήθησης ή ελέγχου κυκλοφορίας κλπ. για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μετακίνησης με την παροχή ενεργητικής οδικής ασφάλειας
• Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (ενημέρωση κυκλοφοριακής ροής, ειδοποίηση συμβάντων κ.λ.π.)
• Συσκευές ελέγχου-μέτρησης ταχύτητας οχημάτων
• Συστήματα επιτήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, ειδικά στην περίπτωση των επικίνδυνων παραβάσεων, όπως η ανάπτυξη µη κατάλληλων ταχυτήτων, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η µη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, η επικίνδυνη οδήγηση και η µη κανονική οδήγηση
•        Οχήματα για την μετάβαση τροχονόμων σε σημεία ελέγχων της τροχαίας (σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο προδιαγραφών ρύπων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
•        Οχήματα (γερανοφόρα) για την απομάκρυνση εμποδίων από το οδόστρωμα, ή ακινητοποιημένων οχημάτων εμπλακέντων σε ατύχημα (σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο προδιαγραφών ρύπων  της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
•        Ασύρματοι πομποδέκτες των ανωτέρω περιγραφομένων οχημάτων
Οι επιλεχθείσες δράσεις που αφορούν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής οδικής ασφάλειας.