Πυροσβεστική Υπηρεσία: Ασκήσεις στην Ήπειρο με την ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ»

Στα πλαίσια της διαρκούς ετοιμότητας και εκπαίδευσης του προσωπικού των Υπηρεσιών της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Ηπείρου για καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών από την πιθανή εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Άρτας, Πρέβεζας ,Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων ασκήσεις ετοιμότητας με την κωδική ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ».

Στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων η εν λόγω άσκηση θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 09:30 και θα τη διοργανώσουν από κοινού η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ιωαννίνων και η 5η Ε.Μ.Α.Κ.. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων καθώς και σε κτίριο της επιχείρησης ΄΄Αυγά Ιωαννίνων ΛΙΣΓΑΡΑΣ΄΄ στο Πέραμα Ιωαννίνων, όπου θα αντιμετωπιστούν ως πραγματικά συμβάντα (μερική κατάρρευση κτιρίων, εγκλωβισμός μαθητών-εκπαιδευτικών, εργαζομένων), συνέπεια εκδήλωσης ισχυρού σεισμού στην πόλη των Ιωαννίνων.

Στην άσκηση εκτός των πυροσβεστικών δυνάμεων θα συμμετέχουν επί του πεδίου της άσκησης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών,  η 8η Μ/Π ΤΑΞ , η ΕΛ.ΑΣ, το Ε.Κ.Α.Β, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Εθελοντικές  Οργανώσεις Γ.Γ.Π.Π.

Αντικειμενικός σκοπός της συγκεκριμένης άσκησης ετοιμότητας με την κωδική ονομασία ΄΄ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ΄΄ είναι η δοκιμασία του υφιστάμενου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση συνεπειών από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων, η αποσαφήνιση των ρόλων των συναρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων καθώς και η βελτιστοποίηση του επιπέδου της συνεργασίας και συντονισμού των Υπηρεσιών σε περίπτωση σεισμικών φαινομένων.