Πώς διαμορφώνονται οι μισθοί σε κάθε χώρα της Ευρώπης

Εθνικούς κατώτατους μηνιαίους μισθούς που κυμαίνονται από 235 ευρώ έως 2.000 ευρώ έχουν οι 22 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, o κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ανέρχεται στα 684 ευρώ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2017, 22 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν εθνικούς κατώτατους μισθούς (εξαιρέσεις αποτελούν η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία).

Μεταξύ 2008 και 2017, οι ελάχιστοι μισθοί διπλασιάστηκαν στη Βουλγαρία (+ 109%) και τη Ρουμανία (+ 99%). Επιπλέον σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβακία (+ 80%), καθώς και στα τρία κράτη-μέλη της Βαλτικής, την Εσθονία (+ 69%), τη Λετονία (+ 65%) και τη Λιθουανία (+ 64%).

Ειδικότερα, δέκα κράτη μέλη, κυρίως από το ανατολικό τμήμα της ΕΕ, έχουν κατώτατους μισθούς κάτω των 500 ευρώ ανά μήνα:

 • Βουλγαρία στα 235 ευρώ
 • Ρουμανία στα 275 ευρώ
 • Λετονία, Λιθουανία στα 380 ευρώ
 • Τσεχία στα 407 ευρώ
 • Ουγγαρία στα 412 ευρώ
 • Κροατία  στα 433 ευρώ
 • Σλοβακία στα 435 ευρώ
 • Πολωνία στα 453
 • Εσθονία στα 470 ευρώ

Σε πέντε άλλα κράτη-μέλη, που βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί ήταν μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ ανά μήνα:

 • Πορτογαλία στα 650 ευρώ
 • Ελλάδα στα 684 ευρώ
 • Μάλτα στα 736 ευρώ
 • Σλοβενία στα 805 ευρώ
 • Ισπανία στα 826 ευρώ.

Στα υπόλοιπα επτά κράτη μέλη, τα οποία βρίσκονται στα δυτικά και βόρεια της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί είναι πολύ πάνω από 1.000 ευρώ ανά μήνα:

 • Ηνωμένο Βασίλειο  στα 1397 ευρώ
 • Γαλλία στα 1 480 ευρώ
 • Γερμανία  στα 1.498 ευρώ
 • Βέλγιο  στα 1.532 ευρώ
 • Ολλανδία στα 1.552 ευρώ
 • Ιρλανδία  στα 1.563 ευρώ
 • Λουξεμβούργο στα 1.999 ευρώ.

Προκειμένου να γίνει δυνατή η σύγκριση με τις ΗΠΑ, η Eurostat αναφέρει πως ο κατώτατος μισθός στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 2017 ήταν 1 192 ανά μήνα. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι εάν ληφθούν υπόψη οι διαφορές των επιπέδων τιμών (δηλαδή υπολογιστούν σε μονάδες αγοραστικής δύναμης) το εν λόγω χάσμα μειώνεται σε αναλογία περίπου 1 προς 3, (501 ΜΑΔ ανά μήνα στη Βουλγαρία σε 1.659 ΜΑΔ στο Λουξεμβούργο).