Σήμερα η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα θα αναρτηθούν σύμφωνα με πληροφορίες οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Στο http://e-aitisi.sch.gr/ έχει ήδη αναρτήθει την επικεφαλίδα ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2017-2018.

Σύμφωνα με το Alfavita.gr, η προϋπηρεσία που προσμετράται είναι μέχρι και 28 Απριλίου, τελευταία ημέρα των αιτήσεων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο η διαδικασία που ακολουθεί είναι η εξής:

Δημοσίευση Πινάκων – Ενστάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2017-2018 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.

Παράλληλα οι εν λόγω πίνακες υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Συγκεκριμένα αναρτώνται :

– προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. και

– προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π..

aftodioikisi.gr