Σήμερα οι εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Οι εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) και των τοπικών διοικήσεων των 16 περιφερειακών τμημάτων του επιμελητηρίου πραγματοποιούνται σήμερα Κυριακή 11 Δεκεμβρίου.

Οι εκλογές διεξάγονται από τις 08:00 π.μ. – 18:00 μ.μ. και οι ψηφοφόροι πρέπει να έχουν μαζί τους απαραίτητα την αστυνομική τους ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο.

Οι σταυροί προτίμησης τίθενται στο ψηφοδέλτιο με στυλογράφο μπλε ή μαύρου χρώματος.