Σήμερα στις 19.30 η ιδρυτική συνέλευση του Καταναλωτικού Συνεταιρισμού

Σήμερα Τετάρτη και ώρα 19.30 στο συνεδριακό κέντρο Περιφέρειας Ηπειρου θα πραγματοποιηθεί η ιδρυτική συνέλευση του καταναλωτικού συνεταιρισμού, η οποία και θα συνδυαστεί με παρουσίαση του τελικού καταστατικού, εγγραφή των μελών του συναιτερισμού και εκλογή της προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που αναμένεται να έχει μεγάλη απήχηση στην τοπική κοινωνία.