Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε ολη την Επικράτεια

• 21 για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας,

• 14 για μη χρήση κράνους,

• 11 για χρήση κινητών τηλεφώνων,

• 11 για αντικανονικούς ελιγμούς,

• 8 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

• 7 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

• 6 για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος,

• 2 για επίδειξη ικανοτήτων,

• 1 για παραβάσεις θορύβων και

• 145 για λοιπές παραβάσεις.

Επιπρόσθετα, αφαιρέθηκαν 10 ζεύγη πινακίδων, 37 άδειες κυκλοφορίας και 33 άδειες ικανότητας οδήγησης.

Τέλος, μεταφέρθηκε ένα όχημα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα.