Σε επικαιροποίηση των στοιχείων των δικαιούχων του κοινωνικού τιμολογίου προχωράει η ΔΕΥΑΙ

Σε επικαιροποήση των στοιχειών των δικαιούχων του «κοινωνικού τιμολογίου» προχωράει μέχρι τις 31/3/2017 η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων, καλώντας τις δύο ομάδες – Πολύτεκνους και Άτομα με Αναπηρία άνω του 67% – στους οποίους σήμερα γίνονται μειώσεις στα τιμολόγια της επιχείρησης να επανακαταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.
Το αμέσως επόμενο βήμα – όπως εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ – είναι η διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου με την προσθήκη και τεσσάρων νέων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Οι νέες ομάδες που θα προστεθούν είναι οι  τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι άποροι και οι μακροχρόνια άνεργοι, κατηγορίες για τις οποίες ήδη ισχύει το κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με το οποίο καταβάλουν μειωμένα δημοτικά τέλη.

«Η στήριξη της κάθε οικογένειας που δοκιμάζεται στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και κυρίως των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, είναι για τη Δημοτική Αρχή, πρώτη προτεραιότητα. Τόσο μέσω της συνολικότερης κοινωνικής της πολιτική, όσο και ειδικότερα με το κοινωνικό τιμολόγιο που έχει θεσπίσει ο Δήμος, προσπαθούμε να ανακουφίσουμε όσο μπορούμε, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες συμπολιτών μας»,  τόνισε σε δηλώσεις του ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΙ, Μάκης Χρυσοστόμου.
Όπως σημείωσε «βούληση μας είναι το διευρυμένο κοινωνικό τιμολόγιο που ισχύει στο Δήμο να εφαρμοστεί και στη ΔΕΥΑΙ, αναδεικνύοντας το κοινωνικό πρόσωπο της επιχείρησης. Μια επιχείρηση στην οποία μέσα στις πιο δύσκολες οικονομικά συνθήκες, καταβάλουμε μεγάλη και συστηματική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της και την οικονομική της εξυγίανση και είναι αισιόδοξο για μας ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο και η προσπάθεια μας αποδίδει καρπούς».
Ο κ. Χρυσοστόμου έκανε γνωστό ότι εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, η εισήγηση στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ ήταν να προστεθούν και νέες κατηγορίες στους δικαιούχους των μειωμένων τιμολογίων, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άποροι και μακροχρόνια άνεργοι, πρόταση που εναρμονίζεται με τα όσα ισχύουν σήμερα για τα δημοτικά τέλη.
Σε πρώτη φάση κρίθηκε αναγκαίο με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, να προχωρήσει η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη δικαιούχων μειωμένων τιμολογίων της ΔΕΥΑΙ, δηλαδή πολύτεκνων και ΑΜΕΑ, καθώς τα στοιχεία είναι παλιά και ενδεχομένως να υπάρχουν λάθη. Έτσι τα μέλη του Δ.Σ. θα έχουνε  ολοκληρωμένη γνώση των οικονομικών μεγεθών που θα τους επιτρέψει αμέσως μετά να λάβουνε μια δίκαιη απόφαση για τη διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΥΑΙ.
Με βάση αυτή την απόφαση υποχρεούνται οι σημερινοί δικαιούχοι των μειωμένων τιμολογίων της ΔΕΥΑΙ να καταθέσουν έως τις 31/3/2017 νέα δικαιολογητικά, σε διαφορετική περίπτωση θα διαγραφούν από τις κατηγορίες μειωμένων τιμολογίων.
Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι:
Ι.  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
–  Ε1
–  Εκκαθαριστικό
–  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
–  Επιμέλεια Τέκνου Σε Περίπτωση Διαζευγμένου Ζευγαριού
–  Ταυτότητα
– Δήλωση Ν.1599/86 σε Περίπτωση Ενοικίου – Σε περίπτωση Αλλαγής Κατοικίας:  Δήλωση Λήξης ή Δήλωση Νέας Διεύθυνσης
– Λογαριασμό Ύδρευσης
– Βεβαίωση από το Σύλλογο Πολυτέκνων (Προαιρετικά)

ΙI.  AMEA:
– Γνωμάτευση από αρμόδια υγειονομική επιτροπή.
– Ε1
– Εκκαθαριστικό
– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
– Επιμέλεια Τέκνου Σε Περίπτωση Διαζευγμένου Ζευγαριού
– Ταυτότητα
– Δήλωση Ν.1599/86 σε Περίπτωση Ενοικίου – Σε περίπτωση Αλλαγής Κατοικίας:  Δήλωση Λήξης ή Δήλωση Νέας Διεύθυνσης
– Λογαριασμό Ύδρευσης
– Βεβαίωση από το Σύλλογο Πολυτέκνων (Προαιρετικά)