Σημαντικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ιωαννιτών

Σημαντικές παρεμβάσεις πραγματοποιούνται σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ιωαννιτών, αρχής γεννωμένης από  το κλειστό γυμναστήριο του Πολυκλαδικού, όπου αθλούνται εκατοντάδες παιδιά.

Πρόκειται για την έναρξη υλοποίησης του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων», προϋπολογισμού 324.000 ευρώ, καθώς  σήμερα το πρωί υπεγράφη το σχετικό συμφωνητικό, μεταξύ του Δημάρχου Ιωαννίνων, Θωμά Μπέγκα και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας που αναδείχθηκε κατά τη δημοπρασία του έργου, «ΑΡΛΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.».

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει μεγάλες  παρεμβάσεις, όπως αντικαταστάσεις στεγών και δαπέδων, στεγανοποιήσεις κ.λ.π. και παράλληλα βέβαια συνεχίζονται από τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου οι μικρότερης κλίμακας εργασίες συντήρησης σε σχολικά κτίρια, όπου αυτές απαιτούνται.

Η υλοποίηση του έργου ξεκινάει αμέσως από το κλειστό γυμναστήριο στο συγκρότημα του Πολυκλαδικού, όπου θα αντικατασταθεί η στέγη και ακολούθως το δάπεδο. Πρόκειται για μια πολύ ουσιαστική και αναγκαία παρέμβαση, καθώς ο συγκεκριμένος αθλητικός χώρος δεν εξυπηρετεί μόνο τους μαθητές του σχολικού συγκροτήματος, αλλά και εκατοντάδες παιδιά που προπονούνται σε αθλητικά σωματεία τα οποία χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο χώρο.

Αναλυτικά τα σχολικά κτίρια και οι εργασίες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο έργο, η μελέτη του οποίου εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου,  είναι :

1.Αντικατάσταση της επικεράμωσης της στέγης  στο 1ο Λύκειο  Ιωαννίνων στην περιοχή της Κιάφας, και  με τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης.

2.Αντικατάσταση των φθαρμένων πλαστικών δαπέδων στο Δημοτικό σχολείο Πεδινής και τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

  1. Υγρομόνωση δώματος στο 3ο Δημοτικό Σχολείο (Μαρούτσειο) με ασφαλτόπανο αφού προηγουμένως αποξηλωθεί η κατεστραμμένη μεμβράνη PVC , απομακρυνθεί και καθαρισθεί πλήρως η επιφάνεια.
  2. α)Κατασκευή αθλητικού δαπέδου στο Γυμναστήριο του 8ου Γ.Ε.Λ., του 1ου ΕΠΑΛ και του 1ου ΣΕΚ αφού αποξηλωθεί το κατεστραμμένο αθλητικό δάπεδο, απομακρυνθεί,  λειανθεί και τριφτεί  για επιπεδοποίηση της επιφάνειας, έτοιμου για την κατασκευή νέου αθλητικού δαπέδου basket.

β)Αντικατάσταση της επικεράμωσης της στέγης  στο Γυμναστήριο του 8ου Γ.Ε.Λ., του 1ου ΕΠΑΛ και του 1ου ΣΕΚ, και  με τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης.

  1. Υγρομόνωση δώματος στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων με ασφαλτόπανο αφού προηγουμένως αποξηλωθεί η κατεστραμμένη μεμβράνη PVC, απομακρυνθεί   και καθαρισθεί πλήρως η επιφάνεια.

6.Αντικατάσταση της επικεράμωσης της στέγης  στο Δημοτικό Κατσικάς,  και  με τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης.

  1. .Αντικατάσταση της επικεράμωσης της στέγης σε τμήμα του Νηπιαγωγείου της Τ.Κ. Ηλιόκαλης, την τοποθέτηση στεγανωτικής μεμβράνης και την αντικατάσταση ταβανιών.

8.Αντικατάσταση της επικεράμωσης στο στέγαστρο της εισόδου  στο Νηπιαγωγείο της Τ.Κ. Πλατανιάς.