Σημαντική ενημέρωση από ΔΕΥΑΙ

Η ΔΕΥΑΙ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης θα υπάρξει αλλαγή του δικτύου με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στην εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση.

Για τον λόγο αυτό και για την αποφυγή πιθανών βλαβών καλούνται οι κάτοικοι των οδών Βηλαρά και Βαλαωρίτου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα πίεση (τοποθέτηση μειωτή πίεσης).

Η τοποθέτηση του μειωτή πίεσης, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 23 Αυγούστου.