Στάση εργασίας εργαζομένων ΟΤΑ αύριο

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΗ 2020
8:00πμ με 12:00 μμ

ΟΧΙ στις αντεργατικές ρυθμίσεις του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου
Εσωτερικών «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις»

Συνάδελφοι
Αυτές τις μέρες συζητιέται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου
Εσωτερικών με τίτλο «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Είναι ένα νομοσχέδιο, που προωθεί παραπέρα τις ιδιωτικοποιήσεις
αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών και υποβαθμίζει τις υπηρεσίες των ΟΤΑ,
αφαιρεί δικαιώματα και κατακτήσεις και ταυτόχρονα στέκεται απέναντι σε
χρόνια αιτήματά μας.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:
1. Θεσμοθετεί τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς των ΟΤΑ (Α.Ε.) τους οποίους
αναγορεύει μάλιστα «ισότιμους» φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, που
μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες των ΟΤΑ και υπηρεσίες προς τους
πολίτες!!! Θα έχουν εκτός των άλλων Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με Δ/ντή
όμως «μετακλητό» υπάλληλο, που θα τον ορίζει το ΔΣ, όπως και τον Γενικό
Δ/ντή, θα εξαιρούνται από το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 2 του ν.
4412/2016 (Α΄ 147) και του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ως προς το τακτικό τους
προσωπικό!!!
Ταυτόχρονα οι Δήμοι θα μπορούν να αναθέτουν την παροχή τεχνικής βοήθειας
σε φορείς που θα επιλέγουν και θα τους πληρώνουν κατά το δοκούν…
Φτιάχνονται εργαλεία με τα οποία θα περνούν μέσα από την Τοπική Διοίκηση
κομμάτια είτε αρμοδιοτήτων, είτε υποδομών στην αγορά, στο ιδιωτικό
κεφάλαιο, τα οποία θα χρησιμοποιούνται σαν μεσάζοντες για να
διοχετεύεται χρήμα, μακριά από το δημόσιο λογιστικό και την στοιχειώδη
διαφάνεια, που επιβάλλεται.
Ξαναχρησιμοποιούνται τα γν
ωστά φθαρμένα υλικά, που έχουν φορτώσει με
χρέη το λαό.
Προωθείται ένας ευέλικτος μηχανισμός προθύμων, που δεν θα αμφισβητεί
ούτε τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που τίθενται, ούτε τις
διαδικασίες, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των τεχνικών
έργων.
Αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εξοπλισμό και στήριξη των
υπηρεσιών των Δήμων, που απαιτούνται άμεσα, θα μπορεί να γίνονται
«ειδικές» προσλήψεις στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, που αν και είναι
Α.Ε. θα διαχειρίζονται δημόσιες υποθέσεις!
2. Με μια απαράδεκτη και αντιδημοκρατική ρύθμιση καταργείται η συμμετοχή
των αιρετών των εργαζομένων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ),
τους οποίους και αντικαθιστά με υπηρεσιακά στελέχη, ακολουθώντας την
τακτική όλων των τελευταίων κυβερνήσεων περιορισμού των αρμοδιοτήτων των
υπηρεσιακών συμβουλίων και των αιρετών, που συμμετέχουν σε ΥΣ & ΣΕΠ.
Ρύθμιση, που υποδηλώνει ότι κυβέρνηση, υπουργοί και Δήμαρχοι δεν μπορούν
ούτε καν να ανεχτούν την παρουσία των αιρετών. Φοβούνται τις αποκαλύψεις
των χειρισμών και των επιλογών τους και δεν προωθείται καμιά ρύθμιση που
θα τους επιβάλλει να προχωρήσουν σε προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης.
3. Για την επιλογή των προϊσταμένων με το νομοσχέδιο προχωρά ακόμα
παραπέρα ο αντιδραστικός νόμος της αξιολόγησης Βερναρδάκη. Τροποποιείται
η μοριοδότηση σε διάφορα «προσόντα» (σεμινάρια κλπ) και κυρίως σε
δεδομένα βάσει των οποίων προβλέπεται η επιλογή σε θέσεις ευθύνης.
Αυξάνονται τα μόρια της συνέντευξης και της άσκησης καθηκόντων σε θέσεις
ευθύνης και μειώνονται τα τυπικά προσόντα, η εργασιακή εμπειρία και η
προϋπηρεσία. Αυξάνονται δηλαδή τα μόρια των «αναθέσεων» και όλων των
υποκειμενικών κριτηρίων, προκειμένου κυβέρνηση και Δήμαρχοι να έχουν
«λυμένα τα χέρια» για να τοποθετούν επί της ουσίας σε θέσεις ευθύνης
όποιους θέλουν.
4. Θεσμοθετούνται τεράστιοι περιορισμοί στα ζητήματα της κινητικότητας
των υπαλλήλων των ΟΤΑ και εισάγονται τιμωρητικές διαδικασίες στις
περιπτώσεις που καθίσταται ατελέσφορη η διαδικασία μετάταξης ή δεν έχει
ολοκληρωθεί μέχρι 15/5. Ταυτόχρονα ενώ ορίζεται ότι για την αξιολόγηση
των υποψηφίων για μετάταξη λαμβάνεται υπόψη η συνάφεια των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων, στη συνέχεια αμφισβητείται και απαιτείται
επανεξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τους, δηλαδή φτου κι απ’ την
αρχή εξέταση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
5. Με το άρθρο 76 του σ/ν «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση Ζητημάτων Αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και Άλλες Διατάξεις» που κατέθεσε στη βουλή ο
υπουργός εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος, για τους εργαζόμενους που
διορίστηκαν σύμφωνα με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του Ν.
4479/2017 (3Κ/2018 προκήρυξη του ΑΣΕΠ) σε θέσεις υπηρεσιών ανταποδοτικού
χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των ΝΠΙΔ που υπάγονται σε αυτούς,
αυξάνει τα έτη υποχρεωτικής παραμονής στον φορέα που διορίστηκαν από δύο
(2), που ισχύει σήμερα, σε επτά (7) έτη. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα
των δήμων για άλλη μια φορά εισπράττουν την αναλγησία και την απαξίωση
της κυβέρνησης που δημιουργεί εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων, όταν για
τους υπόλοιπους εργαζόμενους των δήμων και του δημοσίου τομέα, η
νομοθεσία για μετάταξη, απόσπαση, μετακίνηση και προκειμένου να
συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητα (ΕΚΣ) προβλέπει να έχουν
συμπληρώσει διετία από την ημερομηνία του διορισμού τους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση των αρμοδιοτήτων
των Τεχνικών Υπηρεσιών και στην λειτουργία τους με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια, με τη λογική κόστους – οφέλους.

Ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων, η ιεράρχηση, η εκπόνηση των μελετών, η
εκτέλεση και η επίβλεψη μόνο εάν γίνεται μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό
και φορέα, μπορεί να βάζει μπροστά τις λαϊκές ανάγκες σε υποδομές,
σχολεία, νοσοκομεία, παιδικούς σταθμούς κλπ.

Συμμετέχουμε στη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πέμπτη 5 Μάρτη 8:00πμ με 12:00 μμ