Στάση Εργασίας Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι. αύριο Πέμπτη

3ωρη στάση εργασίας αύριο Πέμπτη 7.00 με 10.00 το πρωί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η γενική συνέλευση εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι.
1.Απορρίπτει και καταγγέλλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου της Διοίκησης του Π.Γ.Ν.Ι.,
μεταφοράς υπαρχουσών κλινικών και ανοίγματος νέων με την αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού
και προϋπολογισμού. Ζητάμε να σταματήσει τώρα η υλοποίηση της οριακής απόφασης του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι.
για την χωροθέτηση των κλινικών και την αξιοποίηση του 4ου κτιρίου, το οποίο υπό τις παρούσες συνθήκες,
από ευκαιρία για βελτίωση και επέκταση της ποιοτική περίθαλψης θα γίνει «εφιάλτης» για τους εργαζόμενους
του Π.Γ.Ν.Ι. και τους ασθενείς που θα φιλοξενηθούν.
Ήδη από την περίοδο του σχεδιασμού αλλά και από πρώτα βήματα υλοποίησης του σχεδίου
προκύπτουν καταδικαστέες ενέργειες και προβλήματα όπως:
– Η αμφισβήτηση όλων των κλινικών και οργανωτικών κριτηρίων για την χωροθέτηση των κλινικών που
έθεσαν θεσμικοί, επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί φορείς του Π.Γ.Ν.Ι. και η διαμόρφωση κλίματος
παρασκηνίου, εκτεταμένης σύγκρουσης και αμφισβήτησης θεσμικών οργάνων και εργαζομένων του
νοσοκομείου που αμφισβητούν τα σχέδια της διοίκησης.
– Η καρατόμηση και αντικατάσταση στελεχών της νοσηλευτικής και διοικητικής υπηρεσίας από την διοίκηση
με την προσδοκία ότι θα εξαλειφθούν εμπόδια αντιστάσεων και αντιρρήσεων στους σχεδιασμούς της και θα
παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι. Προσδοκία που βρίσκει ανταπόκριση από την νέα νοσηλευτική διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Τηλ. & Fax: 2651099538
site: www.syllogospgni.gr

Ιωάννινα, 23 Μαρτίου 2018
Αρ. πρωτοκ. 1419

e-mail: [email protected]

που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις που κάνει μεθόδους απαξίωσης της προσφοράς των συναδέλφων
ενοχοποιώντας συλλήβδην το νοσηλευτικό προσωπικό για μειωμένη προσφορά και ζητά από τους
προϊσταμένους συμμόρφωση χωρίς καμιά αντίρρηση στους σχεδιασμούς της.
– Η μείωση της δύναμης κλινικών για εξοικονόμηση προσωπικού σε περίοδο αύξησης της προσέλευσης
ασθενών και διαμόρφωσης επικίνδυνης αναλογίας υγειονομικού προσωπικού/ασθενών.
– Η επικίνδυνη αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας και η επικίνδυνη χειροτέρευση των ωραρίων
εργασίας του προσωπικού σε κυλιόμενο ωράριο. Προσωπικό με μέσο όρο ηλικίας τα 45 έτη που σε αυτές τις
συνθήκες δεν μπορεί να αξιοποιήσει την αυξημένη επαγγελματική του εμπειρία προς όφελος των ασθενών. Οι
συνθήκες που διαμορφώνονται αντικειμενικά μειώνουν την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης
2. Zητά την απόσυρση της απόφασης για την μέτρηση βαρύτητας των κλινικών που έδωσε
αποτελέσματα αναντίστοιχα της πραγματικότητας του Π.Γ.Ν.Ι., αφήνει ακάλυπτες – αδιαβάθμητες κλινικές και
χώρους του Π.Γ.Ν.Ι. και οδηγεί σε λάθος απεικόνιση της συνθετότητας και βαρύτητας λειτουργίας του Π.Γ.Ν.Ι.
3. Zητά την άμεση επείγουσα πρόσληψη νέου μόνιμου προσωπικού ώστε καμιά υπηρεσία του
νοσοκομείου να μην χαρακτηρίζεται από καθημερινή υπέρμετρη εντατικοποίηση και παραβίαση της βιολογικής
και ψυχολογικής υγείας των εργαζομένων.
4.Zητά την άμεση πρόσληψη γιατρού και τεχνικού ασφαλείας για την εκτίμηση του επαγγελματικού
κινδύνου ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και να καθοριστούν σαφή κριτήρια
επικινδυνότητας για την υγεία των εργαζομένων λόγω συνθηκών εργασίας και ωραρίων. Άμεση ένταξη των
υγειονομικών στα ΒΑΕ.
5. Zητά να αναθεωρηθεί το μοντέλο καταμερισμού και εργασίας των τραυματιοφορέων του Π.Γ.Ν.Ι.
που προκαλεί ανισότητες και καθυστερήσεις στην διακίνηση ασθενών από τις κλινικές .
6.Ζητά την άμεση μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων κάθε κλάδου εργαζομένων στο
νοσοκομείο για να σταματήσουν οι απολύσεις, η ομηρία, η απληρωσιά και η απίστευτη ταλαιπωρία
συμβασιούχων και κλινικών που βιώσαμε όλο το διάστημα από την απόφαση για πρόσληψη συμβασιούχων
σε καθαριότητα και εστίαση έως και την τελευταία δημόσια κλήρωση μετά την έκδοση των μόνιμων πινάκων
του ΑΣΕΠ, με αβέβαιο το μέλλον τους.
7.Ζητά την άμεση, ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης του Π.Γ.Ν.Ι. από τον κρατικό
προϋπολογισμό ώστε 1. να καλυφθούν οι ανάγκες νοσηλείας και χειρουργείων των ασθενών στο υπάρχων
νοσοκομείο και στο 4ο κτίριο, χωρίς καμιά καθυστέρηση ή περιστολή 2.να μην υπάρξει το αντικειμενικό έδαφος
για είσοδο ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρών ως αγοραστών – χρηματοδοτών των υπηρεσιών υγείας του
Π.Γ.Ν.Ι. και να διασφαλιστεί ο αποκλειστικά δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας της παρεχόμενης φροντίδας
υγείας.
8. Άμεση ενεργοποίηση της λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κρίσεις προϊσταμένων
όλων των επιπέδων, ώστε να σταματήσουν οι αυθαίρετες από την διοίκηση αντικαταστήσεις προϊσταμένων και
να σταματήσει το κλίμα ανασφάλειας που αυτό δημιουργεί.
9. Ο νέος οργανισμός του Π.Γ.Ν.Ι. να διορθώνει όλες τις εκκρεμότητας και αδικίες του προηγούμενου και
να εντάσσει το 4ο κτίριο με όλες τις προδιαγραφές για την σύγχρονη και ασφαλή λειτουργία του.
10. Δηλώνει την αποφασιστικότητα της να προετοιμάσει με τους καλύτερους όρους την μάχη
ενάντια στην αντιδραστική και εκβιαστική αξιολόγηση που ετοιμάζει να ξεκινήσει το Υ.Δ.Μ. τον Απρίλη
με την συμμετοχή της στην απεργία-αποχή που επαναπροκήρυξε η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν., της οποίας η νομιμότητα
επικυρώθηκε πρόσφατα και από το εφετείο Ιωαννίνων. Οι συνθήκες που διαμορφώνονται μαρτυρούν σε
ποια κατεύθυνση κινείται η αξιολόγηση.