Στήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβουλία δημιουργίας “συστάδας” επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού

Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο της προγραμματικής της αρχής  για προώθηση της καινοτομίας και ανάπτυξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού της περιοχή μας για τη δημιουργία “συστάδας” επιχειρήσεων γνωστή ως «Cluster». Εκτιμώντας την πρωτοβουλία των εταιρειών,  που ως τώρα δήλωσαν συμμετοχή,  να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα κοινό εγχείρημα, που ως στόχο έχει τη διάχυση της τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υλοποίηση έργων  προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, προτίθεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και άλλους δημόσιους φορείς της περιοχής να στηρίξει την όλη  προσπάθεια.

 

Οι επιχειρήσεις που  αποφάσισαν  να συμμετάσχουν ήδη  στο υπό δημιουργία Cluster, το  HIVE όπως ονομάστηκε, είναι: Comitech, Computer Plus, IQ Soft, Lime Technology, Natech, Omicron2, Tekmon Geomatics και Terracom.

 

Τα Κριτήρια ένταξης μιας επιχείρησης στο Hive είναι:

 

  • Να δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Ηπείρου,
  • Να έχει ως κύριο αντικείμενο τον σχεδιασμό και την παραγωγή εφαρμόσιμων προϊόντων πληροφορικής που προάγουν την καινοτομία.

Το HIVE προσκαλεί όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να γίνουν μέλη του και πληρούν τα κριτήρια ένταξης να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2651077300 (κυρία Διαμάντη).