Στα σκαριά η αναπαλαίωση του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κουτσελιού

Του Ξεν. Δρόσου

Την Τετάρτη 25-7-2018 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημου ιωαννιτών . Η συνεδρίαση άρχισε με τα θέματα προ ημερήσιας διάταξης . Μετά το πέρας των θεμάτων της πρό ημερήσιας διάταξης, ακολούθησε η συνεδρίαση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου συζητήθηκαν τα θέματα του Αντιδημάρχου προγραμματισμού και πληροφόρησης κ. Αθανασίου Μανταλόλόβα . το υπ΄αρίθ. 28 θέμα της ημερήσιας διάταξης ή έγκριση πρότασης με τη<Μ μετατροπή ΔΙΑΤΗΡΗΤΈΟΥ ΚΤΙΡΊΟΥ(ΠΑΛΑΙΟΎ ΔΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ) Κουτσελιού σε εκθεσιακό χώρο και χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων>> στην προσέλκυση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. . Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020 μέτρο 19 και υπομέτρο 19.2.
ο εισηγητής του Ανωτέρω θέματος Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Μανταλόβας αρμόδιος σε θέματα προγραμματισμού, οργάνωσης πληροφόργσης εισηγήθηκε στο σώμα τω ανωτέρω θέμα για την ψήφιση του. Οι δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν ομόφωνα το ανωτέρω θέμα.
Περιμένουμε σύντομα την έκδοση της απόφασης για να σταλεί η μελέτη στην <<ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.>> για την έγκριση και χρηματοδότηση της εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος για να μην απενταχθεί από το πρόγραμμα.
Η ανωτέρω απόφαση θα αποτελέσει σταθμό για τη πολιτιστική ανάπτυξη και αναβάθμιση του χωριού.
Γι’ αυτό θέλω να ευχαριστήσω τη Δημοτική αρχή , προπαντός ιδιαίτερα το Δήμαρχο κ. Θωμά Μπέγκα τους Συναρμόδιους Αντιδημάρχους προγραμματοσμού κ. Αθανάσιο Μανταλόβα , τον Αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κ.Ιωάννη Λιόντο και τους μηχανικούς της τεχνικής υπηρεσίας για την εκπόνηση της μελέτης την Αντιδήμαρχο κ, Βάσω Μέγα υπεύθυνη για θέματα αγροτικής ανάπτυξης τον αντιδήμαρχο οικονομικών κ,Θωμά Γιωτίτσα τον αντιδήμαρχο ΔΗΜΟΤΡΙΚΉΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΠΑΜΒΏΤΗΔΑΣ κ. Γεώργιο Βίνη.
Σ’ αυτό το χώρο θα αναπτυχθούν οι δραστηριότητες του Συλλόγου , Ο σύλλογος αποκτά πλέον το δικό του σπίτι.
Έτσι ο κ.Δήμαρχος υλοποιεί την υπόσχεση του μας έδωσε όταν τον επισκεφθήκαμε στο γραφείο του και θέσαμε τα προβλήματα του χωριού μας. Αναμένουμε…