Στα σκαριά το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ερμηνείας & Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου

Υπογράφθηκε στις 2/8/2018 από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ.Αλέξανδρο Καχριμάνη η Απόφαση Ένταξης της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας & Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας». Η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, με το συνολικό προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 100.000,00 €.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση που διαμορφώθηκε από το Φορέα και τις Δημοτικές αρχές για τη φιλοξενία του Κέντρου στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Μουσείου Πρέβεζας. Στόχος είναι η αναβάθμιση της υφιστάμενης δομής που φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς όχι μόνο για την πόλη αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Κοινή προσπάθεια του Δήμου Πρέβεζας και του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού κόλπου – Λευκάδας είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής περιβαλλοντικής ενημέρωσης με ψηφιακό χαρακτήρα και τεχνολογικό εξοπλισμό που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής και ιδιαίτερα των νέων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αποτύπωση της μακραίωνης συνύπαρξης και των στενών δεσμών ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που σε μεγάλο βαθμό διαμόρφωσαν τις κοινωνίες και τον πολιτισμό της περιοχής. Απώτερος στόχος μας είναι γύρο από το νέο αυτό Κέντρο να αναπτυχθούν δραστηριότητες παρακολούθησης, μελέτης και έρευνας για τη δομή και τη λειτουργία του όμορφου, πλούσιου, γενναιόδωρου αλλά και εύθραυστου Αμβρακικού. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί για την ενεργή συμμετοχή φορέων και πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, στις επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες του Κέντρου.

Στο προσεχές διάστημα θα δοθούν αναλυτικότερες πληροφορίες για την πορεία υλοποίησης της πράξης και τις επιμέρους δυνατότητες και δραστηριότητες του Κέντρου μας.

 

Με Τιμή

 

 
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης

Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας

 

 
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών