Στην τελική ευθεία ο ΑΣΑ

Nodus - E-Business II

Κλείνουν οι τελευταίες εκκρεμότητες για τη λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων και χθες η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας ανέδειξε τον ανάδοχο για τη μεταφορά του υπολείμματος που θα προκύπτει από την επεξεργασία.
Με βάση τις προδιαγραφές του εργοστασίου περίπου το 30% των εισκομιζόμενων σκουπιδιών θα απορρίπτεται ως υπόλειμμα και θα μεταφέρεται για ταφή.