Στη Φιλιππιάδα στις 21 & 22 Απριλίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

Στο Δήμο Ζηρού θα πραγματοποιηθεί στις 21 & 22 Απριλίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση

του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.

Θα συζητηθούν θέματα:

Αντισταθμιστικών από τη ΔΕΗ

Αθλητικών & ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στις λίμνες

 ΔΕΥΑ και νομοθετικές ρυθμίσεις

Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Απριλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχείου Φιλιππιάδας, του Δήμου Ζηρού η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εκτός των άλλων, θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τη ΔΕΗ και τα αντισταθμιστικά οφέλη από τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα, τις ΔΕΥΑ και το νέο νομοσχέδιο, τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σήμερα, καθώς και τις αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στις λίμνες ως εργαλεία για την τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες είναι Ένωση Δήμων της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού, που μέσα στα γεωγραφικά τους όρια υπάρχουν μία ή περισσότερες λίμνες.

Σήμερα έχει ως μέλη, 40 Δήμους από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία, την Βουλγαρία και την Ουκρανία, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβάλλοντος Έρευνας & Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει επίσης συνεργασίες με Δήμους από χώρες τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από τρίτες χώρες.

Επισυνάπτουμε ενημερωτικό φυλλάδιο για τους στόχους του Δικτύου και το πρόγραμμα της Γενικής Συνέλευσης.