Στις Βρυξέλλες για τo Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε. η Υφυπουργός Μερόπη Τζούφη

Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην προαγωγή δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και καινοτομίας αποτέλεσε το κύριο θέμα της συζήτησης προσανατολισμού του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

 

Στο Συμβούλιο, όπου συμμετείχαν οι Υπουργοί Παιδείας των κρατών-μελών, εγκρίθηκαν ομόφωνα συστάσεις για τη δια βίου μάθηση, την προώθηση των κοινών αξιών της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, οι Υπουργοί ενέκριναν συμπεράσματα σχετικά με την εκπλήρωση του οράματος για έναν ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης.

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων εκπροσώπησε η Υφυπουργός Μερόπη Τζούφη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της ανώτατης εκπαίδευσης για την αναπτυξιακή ανασυγκρότηση. Ειδικότερα για την Ελλάδα, σημείωσε ότι οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και οι κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες επιτάσσουν πρωτοβουλίες, συνέργειες και δικτυώσεις που θα ενισχύσουν την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία.

 

Στη συνέχεια επεσήμανε πως το Υπουργείο Παιδείας εργάζεται για τη διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην πρόσφατη συγκρότηση των Περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας, στη διασφάλιση της ακαδημαϊκότητας, την ενίσχυση και την αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Σπουδών, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ενίσχυση της μεταλυκειακής εκπαίδευσης µε την δημιουργία 2ετών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εντός των ΑΕΙ, για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων.