Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων για το 2018

Στον «αέρα» βρίσκεται η προκήρυξη για την τουριστική προβολή του Δήμου Αρταίων για το 2018. Στόχος είναι να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Άρτας σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τελικό σκοπό την περαιτέρω αύξηση της τουριστικής κίνησης στην περιοχή, βάσει και των όσων προβλέπονται στο Σχέδιο Τουριστικής Προβολής που έχει εκπονήσει ο Δήμος Αρταίων.

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει τη Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 και ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός ηλεκτρονικός με συνολικό προϋπολογισμό 75.100 ευρώ.

Μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδόχου θα είναι η Συμβουλευτική υπηρεσία για την προώθηση του Τουρισμού, οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών, η μεταφορά και φιλοξενία tour operators/bloggers/δημοσιογράφων στην περιοχή, η μετακίνηση εκπροσώπων Δήμου Αρταίων για παρουσιάσεις σε άλλες πόλεις, η διαφήμιση/προώθηση ιστοσελίδας Τουρισμού Δήμου Αρταίων, η φιλοξενία ιστοσελίδας Τουρισμού Δήμου Αρταίων και η εκτύπωση θεματικών τουριστικών φυλλαδίων Δήμου Αρταίων, έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα.

Η Διακήρυξη διατίθεται σε πλήρη & ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.arta.gr, στις προκηρύξεις, όπως επίσης στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.