Στο επίκεντρο Διεθνών Περιβαλλοντικών Πρωτοβουλιών ο Δήμος Ιωαννιτών

Στο επίκεντρο Διεθνών Περιβαλλοντικών Πρωτοβουλιών έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία και ανάδειξη του λιμναίου οικοσυστήματος βρίσκεται ο Δήμος Ιωαννιτών, μέσω του έργου CLIMABOROUGH, το οποίο είναι από τα πρώτα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON EUROPE και ειδικότερα των πρώτων προσκλήσεων που αφορούν στην ευρωπαϊκή αποστολή για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να υποστηριχθούν οι συμμετέχουσες πόλεις να ορίσουν και να αναπτύξουν καινοτομίες προσανατολισμένες στο κλίμα, πρωτοποριακές – τόσο από την πλευρά της τεχνολογίας και των υπηρεσιών όσο και από τη νομική, διοικητική και χωροταξική πλευρά – όπως ορίζονται στα σχέδια αποστολής τους. Στο έργο μετέχουν συνολικά 28 εταίροι από 15 χώρες, μεταξύ των οποίων 14 πόλεις. Από την Ελλάδα συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών καθώς και ο Δήμος Αθηναίων, ενώ η διάρκειά του είναι 48 μήνες.
Η πόλη των Ιωαννίνων θα είναι επικεφαλής στο HUB που θα δημιουργηθεί με θέμα «Από τα απόβλητα στην Κυκλική Οικονομία» και πόλη ακόλουθος στο HUB που θα δημιουργηθεί με θέμα «Ενέργεια και Κινητικότητα».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι της τάξης των 11.5 εκ. ευρώ και για το Δήμο Ιωαννιτών είναι 145.375 ευρώ. Επιπλέον, ο Δήμος θα υλοποιήσει πιλοτικό έργο, προϋπολογισμού έως 143.000 ευρώ για την προστασία του οικοσυστήματος της λίμνης Παμβώτιδας, με ευαισθητοποίηση τουριστών και του τοπικού οικοσυστήματος και θα έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει και δεύτερο πιλοτικό έργο στον τομέα της ενέργειας και της κινητικότητας, προϋπολογισμού έως 87.000 ευρώ.
Την ευθύνη για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου έχει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
Στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου, που έγινε 1 και 2 Φεβρουαρίου 2023, εκπροσώπησαν το Δήμο Ιωαννιτών και ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα – Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος – Λίμνης και Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας – Βασίλειος Βλέτσας, καθώς και η Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Θεμάτων Άννα Αθανασίου.
Ο κ. Βλέτσας σε δήλωσή του υπογραμμίζει: «Είμαστε χαρούμενοι που ο Δήμος μας συμμετέχει σε κορυφαίες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη καινοτομιών για το κλίμα, την ενέργεια, την κυκλική οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος. Βασικός μας στόχος από αυτήν την συμμετοχή μας εδώ είναι να μπει στο επίκεντρο το ευρύτερο λιμναίο οικοσύστημα της Παμβώτιδας και η ανάπτυξη καινοτομιών για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό που το έργο έχει εξασφαλισμένη Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η οποία θα αξιοποιηθεί για την προστασία του λιμναίου οικοσυστήματος».