Συμβάσεις για τέσσερα νέα έργα στο Δήμο Ιωαννιτών

Τις συμβάσεις με τους αναδόχους για τέσσερα νέα έργα υπέγραψε ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και να δώσουν λύσεις σε προβλήματα καθημερινότητας.
Το ένα έργο, με προϋπολογισμό 450 χιλιάδες ευρώ αφορά στην αναβάθμιση υποδομών στην Δημοτική Ενότητα Παμβώτιδας.
Η παρέμβαση αφορά στην κατασκευή, βελτίωση – αναβάθμιση και συντήρηση οδών σε περιοχές Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας καθώς και σε οδούς της Κοινότητας Κατσικά.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης οδών εντός οικισμών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες των Κοινοτήτων Καστρίτσας και Βασιλικής.
Επίσης προβλέπεται να πραγματοποιηθούν στην Κοινότητα Κατσικά σε οδούς της επέκτασης σχεδίου αυτής, εργασίες οδοποιίας και υδραυλικές εργασίες απορροής όμβριων υδάτων για την διαμόρφωση και κατασκευή των οδών αυτών.
Το δεύτερο έργο με προϋπολογισμό 500 χιλιάδων ευρώ αφορά στην αναβάθμιση υποδομών στο Δήμο Ιωαννιτών και ειδικότερα στη δημοτική ενότητα Παμβώτιδας.
Περιλαμβάνει την κατασκευή, βελτίωση – αναβάθμιση, συντήρηση οδών και τη διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στις περιοχές των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις που αφορούν εργασίες ασφαλτόστρωσης και τσιμεντόστρωσης οδών εντός και εκτός οικισμών, εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης και εργασίες διαπλάτυνσης και ανακατασκευής οδών σε συγκεκριμένες τοποθεσίες των Κοινοτήτων: Μουζακαίων, Χαροκοπίου, Πλατάνου, Λογγάδων, Ηλιόκαλης, Δροσοχωρίου, Πλατανιάς και οικισμό ΄΄Καραδήμα΄΄, Δαφνούλας, Κράψης, Ανατολικής και οικισμό ΄΄Κοτομίστας΄΄.
Το τρίτο έργο με προϋπολογισμό 150 χιλιάδων ευρώ αφορά στην βελτίωση υποδομών στο Σταυράκι, Νεοχωρόπουλο και τα Κάτω Μάρμαρα.
Περιλαμβάνει κυρίως εργασίες οδοποιίας, ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις φρεατίων.
Το τέταρτο έργο το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα είναι η διαμόρφωση- ανάπλαση ακάλυπτου χώρου στον κόμβο των Δώδεκα Αποστόλων.
Πρόκειται για ένα αναξιοποίητο χώρο σχεδόν τριγωνικής κάτοψης στη συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, Στρ, Μακρυγιάννη και Δημ. Πατατούκα, στο σημείο που βρίσκονται οι φωτεινοί σηματοδότες, εκτάσεως 250-300 τ.μ..
Ο χώρος αυτός, παρότι μικρός, είναι σημαντικός για την εικόνα της πόλης, καθώς βρίσκεται στην είσοδό της για όσους διέρχονται από και προς τους Αμπελοκήπους, το Νοσοκομείο Χατζηκώστα, τα Καρδαμίτσια, την Ελεούσα κλπ.
Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει εργασίες που αφορούν κυρίως στον καθαρισμό του ακάλυπτου αστικού χώρου, αποξηλώσεις, καθαιρέσεις εκσκαφές, κατασκευή βάσης οδοστρωσίας, βάση σκυροδέματος, πλακόστρωση , τακτοποίηση φρεατίων, διαμόρφωση πρόσβασης ΑΜΕΑ, κατασκευή νέων κρασπεδόρειθρων, επιφάνειες φύτευσης, καθιστικά και άλλα.
Ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος σε δήλωσή του τόνισε ότι το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου υλοποιείται με συνέπεια και με στόχο να επιλυθούν προβλήματα σε όλες τις συνοικίες και τις κοινότητες.
«Όταν φτάνουμε στις υπογραφές των συμβάσεων σημαίνει ότι έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο και πιο χρονοβόρο διάστημα για την υλοποίηση ενός έργου. Με τις υπογραφές ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή τους. Έχουμε επισημάνει στους αναδόχους την αναγκαιότητα να είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους ώστε να αποφεύγουμε παρατάσεις που σημαίνουν επιπλέον ταλαιπωρία για τους πολίτες. Το αμέσως επόμενο διάστημα ο Δήμος θα είναι σε θέση να προχωρήσει και σε συμβάσεις για νέα έργα ιεραρχώντας τις ανάγκες και με στόχο πάντα να αντιμετωπίζονται προβλήματα και να αναβαθμίζεται η καθημερινότητα των πολιτών», υπογράμμισε ο κ. Αρλέτος.