Συνάντηση Δήμαρχου Κόνιτσας με Γ. Τσιρώνη ,Μ. Μπόλαρη και Γ. Καραγιάννη

Για την προώθηση θεμάτων που αφορούν στο Δήμο Κόνιτσας, ο Δήμαρχος Κόνιτσας πραγματοποίησε, κατόπιν αιτήσεώς του, συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη.

Ειδικότερα:

Κατά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κουρουμπλή, ζήτησε την παρέμβασή του για την επίσπευση και ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας», ώστε να καταστεί δυνατή η αποφασισθείσα από το Δημοτικό Συμβούλιο παραχώρηση του κτιρίου που στέγαζε τη Σχολή στον  πιστοποιημένο  μη κερδοσκοπικό  (ΦΕΚ 1357/Β/3.7.2015) Οργανισμό Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, με την επωνυμία «Κιβωτός του Κόσμου, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, Εθελοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση».

Κατά τη συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννη Τσιρώνη προβλήθηκε το αίτημα για θετική αντιμετώπιση της πρότασης για την ένταξη κατά προτεραιότητα στο Πρόγραμμα: «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του έργου με τίτλο: «Αποχετευτικό Δίκτυο Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κόνιτσας», το οποίο αποτελεί έργο υποδομής ιδιαίτερης σημασίας  για τη Δημοτική Κοινότητα Κόνιτσας, την Τοπική Κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μπόλαρη συζητήθηκε η επανένταξη του έργου «Ντιβόικα» στην Τοπική Κοινότητα Κεφαλοχωρίου, που αποτελεί βασικό και απόλυτα αναγκαίο έργο για την αντιπλημμυρική προστασία των κατοίκων και των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων  καθώς και η εκπόνηση προγραμμάτων και υλοποίηση δράσεων ενθάρρυνσης της δραστηριοποίησης των νέων αγροτών και κτηνοτρόφων, με στόχο την προώθηση ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής στην περιοχή του Δήμου.

Οι συναντήσεις με τον Αναπληρωτή Υπουργό  κ. Τσιρώνη και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Μπόλαρη έγιναν με την παρουσία και τη στήριξη του Βουλευτού του Νομού Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Καραγιάννη, τον οποίο και ευχαρίστησε ο Δήμαρχος για το έμπρακτο ενδιαφέρον του.