Συνάντηση της Μ. Τζούφη με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Με μέλη του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) συναντήθηκε η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη, στο πλαίσιο μιας χρήσιμης και παραγωγικής ενημέρωσης για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

 

Μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθώς εξελίσσεται η διαβούλευση, εν αναμονή των πορισμάτων της Επιτροπής που εξετάζει τις δυνατότητες συνεργειών μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ο ΠΣΦ διατύπωσε το αίτημά του τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας να υπάγονται στις Σχολές Επιστημών Υγείας.

 

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι, ο μέχρι τώρα προσανατολισμός του Υπουργείου Παιδείας είναι τα Τμήματα που αφορούν την θεραπεία να εντάσσονται στις Σχολές Επιστημών Υγείας. Ενδεικτικά αναφέρθηκε στις αποφάσεις για το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, και στην κατεύθυνση που παίρνει η συνέργεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου, όπου στις Επιστήμες Υγείας έχει ενταχθεί και η νοσηλευτική και η λογοθεραπεία.

 

Επιπλέον, τα μέλη του Συλλόγου αναφέρθηκαν και στο νομοσχέδιο για τις Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου και πιο συγκεκριμένα στην στελέχωση των ΚΕΣΥ, ζητώντας την αύξηση των οργανικών θέσεων για τους φυσικοθεραπευτές. Η Υφυπουργός απάντησε ότι θα διερευνήσει τη δυνατότητα, συνδυαστικά με τις ανάγκες των λοιπών ειδικοτήτων.

 

Τέλος, ο ΠΣΦ έθεσε θέματα που αφορούν στην ισοδυναμία των πτυχίων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους και η Υφυπουργός ανέφερε ότι οι παρατηρήσεις τους θα ληφθούν υπόψιν των αρμόδιων επιτροπών που έχουν συσταθεί για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Παιδείας.