Συνάντηση του Βασίλη Τσίρκα, με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Δέδε

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Δέδε, πραγματοποίησε  ο βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Τσίρκας, με αντικείμενο τα έργα υποδομών στην Άρτα που είτε έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί και υλοποιούνται είτε αξιολογήθηκαν για να χρηματοδοτηθούν, αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες και υπογραφούν οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των συναρμόδιων φορέων.

Επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας για την υλοποίηση έργων υποδομών αλλά και κτιριακών υποδομών προς όφελος των πολιτών και της τοπικής οικονομίας. Πρόκειται για έργα που είναι ισομερώς κατανεμημένα και στους τέσσερις δήμους του Νομού και εξελίσσονται με πρόγραμμα και σχεδιασμό στη βάση των προτεραιοτήτων που έχουμε θέσει από κοινού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και της μελετητικής ωριμότητας του κάθε έργου ξεχωριστά.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα στο ζήτημα των υποδομών, αφού πετύχαμε να αξιολογηθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργα που πρόκειται να αλλάξουν την εικόνα του Νομού της Άρτας.

Με συστηματική δουλειά και σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς φορείς της περιοχής σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα για τον τόπο μας.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορρόφηση κονδυλίων για την περιοχή της Άρτας, ώστε να αντιστραφεί η εικόνα απομόνωσης των προηγούμενων ετών και να βελτιωθούν οι συνθήκες για την τόνωση της τοπικής οικονομίας και ανάπτυξης, την αύξηση των θέσεων εργασίας και τη στήριξη της παραγωγικής βάσης.