Συνάντηση του επικεφαλής του «Κοινού των Ηπειρωτών» Γιάννη Στέφου και κλιμακίου της παράταξης με τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σήμερα Τετάρτη 27/9/2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του επικεφαλής της παράταξης «Κοινό των Ηπειρωτών» Γιάννη Στέφου και της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθ. Άννας Μπατιστάτου στο γραφείο της τελευταίας. Στη συνάντηση μετείχαν εκ μέρους της παράταξής μας οι υποψήφιοι Φωτεινή Καραμήτσου, Νίκος Μάνθος, Χρήστος Μαντάς και Λάμπρος Φλιτούρης. Παραβρέθηκαν ο αντιπρύτανης καθ. Ιωάννης Λεωνάρδος  και ο  πρώην πρύτανης καθ. Τριαντάφυλλος Αλμπάνης.

Μέσα σ’ ένα εγκάρδιο κλίμα που απηχούσε από όλες τις πλευρές το ενδιαφέρον και την αγωνία για το μέλλον του Πανεπιστημίου, αναπτύχθηκαν οι βασικές θέσεις του «Κοινού των Ηπειρωτών» για τον ρόλο του Ιδρύματος στους μελλοντικούς σχεδιασμούς της περιφέρειας Ηπείρου.  Τα βασικά ζητήματα που έθεσαν ο επικεφαλής και οι υποψήφιοι αφορούσαν την υποστελέχωση του Πανεπιστημίου σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό και τα συνεπακόλουθα προβλήματα στην λειτουργία του Ιδρύματος, τις δραματικές συνέπειες που έχει η καθιέρωση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής για το μέλλον τμημάτων του Πανεπιστημίου, για την αποδυνάμωση κυρίως των άλλων τριών ΠΕ της Ηπείρου από ένα νεανικό και δυναμικό πληθυσμό  και για την αδυναμία πρόσβασης στα ΑΕΙ νέων ανθρώπων που ζουν σε μια από τις ασθενέστερες οικονομικά περιφέρειες της Ευρώπης. Συζητήθηκαν  επιπλέον  τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές/τριες αναφορικά με την φοιτητική στέγαση, το θέμα της δυνατότητας θέσπισης διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα και για την πιθανότητα πολλοί φοιτητές/τριες να αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, καθώς και το ζήτημα της διασύνδεσης της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας μέσα από συνέργειες και με την ουσιαστική αξιοποίηση/ανασυγκρότηση του Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εκπρόσωποι του «Κ.τ.Η» παρουσίασαν συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα ζητήματα και επιζήτησαν την συνέχιση του δημιουργικού διαλόγου με το Πανεπιστήμιο και μετά την ολοκλήρωση των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Οι πρυτανικές αρχές από την πλευρά τους  εξέφρασαν τις ανησυχίες της ακαδημαϊκής κοινότητας τόσο για τα ζητήματα βιωσιμότητας τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών όσο και για την επίλυση των προβλημάτων του φοιτητικού πληθυσμού. Η κα Μπατιστάτου περιέγραψε τις πρωτοβουλίες της διοίκησης του Πανεπιστημίου για την εξεύρεση λύσεων σε μια σειρά θεμάτων  αλλά και την συμφωνία της  για την αναγκαιότητα επανασχεδιασμού των προτεραιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας.

Το «Κ.τ.Η.» πιστεύει ότι οι περιφέρειες της χώρας έχουν αφενός την υποχρέωση να διεκδικήσουν δυναμικά την οικονομική στήριξη του Πανεπιστημίου από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και αφετέρου την δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης κοινών προγραμμάτων που θα ενισχύουν την φοιτητική μέριμνα και την επιστημονική έρευνα. Βασικός στόχος μας είναι η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστημίου με αναδιάταξη των προτεραιοτήτων της έρευνας, με όρους διαφάνειας, εξωστρέφειας και αναπτυξιακής προοπτικής. Η αξιοποίηση του μεγάλου και εξαιρετικά ικανού ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί ως προτεραιότητα της νέας περιφερειακής διοίκησης. Διεκδικώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, προωθώντας την συνεργασία μεταξύ περιφερειακών αρχών και περιφερειακών πανεπιστημίων για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων σε εθνικό επίπεδο, συνομιλώντας με το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, με τους νέους και τις νέες που επιλέγουν για τις σπουδές τους το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και με τους κοινωνικούς φορείς, φιλοδοξούμε να θέσουμε στο κέντρο της νέας πολιτικής της περιφέρειας το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου μας.

Για το «Κοινό των Ηπειρωτών» δεν νοείται ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου χωρίς την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.