Συνέδριο με θέμα «Τεχνογνωσία και προβληματισμοί με αφορμή την αποκατάσταση του θεάτρου της Δωδώνης»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Δωδώνης διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Τεχνογνωσία και προβληματισμοί με αφορμή την αποκατάσταση του θεάτρου της Δωδώνης». Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου και τον Δήμο Δωδώνης  διοργανώνει Συνέδριο με θέμα «Τεχνογνωσία και προβληματισμοί με αφορμή την αποκατάσταση του θεάτρου της Δωδώνης».  Αφορμή για την οργάνωση της επιστημονικής συνάντησης στάθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κάτω κοίλου του θεάτρου της Δωδώνης και των πλευρικών αναλημματικών τοίχων και η απόδοσή του στο κοινό.

 

Με βασικό πυρήνα το αντικείμενο της συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του θεάτρου της Δωδώνης ανοίγει ένας επιστημονικός διάλογος βασισμένος στις εμπειρίες, τους προβληματισμούς, την δεοντολογία και κυρίως την τεχνογνωσία, που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα επιστημονικά πεδία, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων της ελληνικής επικράτειας.

Αφορμή για την οργάνωση της επιστημονικής συνάντησης στάθηκε η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κάτω κοίλου του θεάτρου της Δωδώνης και των πλευρικών αναλημματικών τοίχων και η απόδοσή του στο κοινό.

 

 

Με βασικό πυρήνα το αντικείμενο της συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του θεάτρου της Δωδώνης ανοίγει ένας επιστημονικός διάλογος βασισμένος στις εμπειρίες, τους προβληματισμούς, την δεοντολογία και κυρίως την τεχνογνωσία, που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορα επιστημονικά πεδία, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων της ελληνικής επικράτειας.