Συνεδρίασε η παράταξη της Τ. Καλογιάννη

Στις 10.09.2019, πραγματοποιήθηκε σύγκλιση της παράταξης ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, μετά από πρόσκληση της επικεφαλής της, Κας Τατιάνας Καλογιάννη, προς τα στελέχη της.
Η Κα Καλογιάννη παρουσίασε τον στρατηγικό στόχο της παράταξης για την επόμενη τετραετία, καθώς και τις λεπτομέρειες που αφορούν τον διάλογο που διεξήχθει με την παράταξη του Δημάρχου για την ενδεχόμενη συνεργασία των παρατάξεων ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023 και ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, κατά την τρέχουσα περίοδο διακυβέρνησης του Δήμου.
Στην, αξιομνημόνευτη για τη συμμετοχή των μελών της, συνέλευση αυτή, που διεξήχθηκε σε ενωτικό κλίμα –ενδεικτικό και υποθήκη για την εξέλιξη της μεγάλης κοινωνικά ανταπόκρισης παράταξής μας- τέθηκαν ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες και δόθηκαν διευκρινήσεις επί όλων των θεμάτων.
Καταδείχθηκαν και έγιναν εμφατικά αποδεκτά:
H ορθότητα των χειρισμών και η πληρότητα της κατατεθείσας, από την παράταξη ΙΩΑΝΝΙΝΑ_2023, πρότασης συνεργασίας προς το Κο Δήμαρχο, η οποία συνοδευόταν από λεπτομερές και αναλυτικό σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας.
H αναβλητικότητα για την επιτυχή έκβαση των συνομιλιών, που προήλθε από τους τακτικισμούς, την αοριστεία των θέσεων και προθέσεων, καθώς και τις προειλημμένες, σε άγνωστο σε μας χρόνο, διάφορες δεσμεύσεις του Δημάρχου, σε αντιδιαστολή με την ορθολογική και ρεαλιστική κατάθεση των θέσεων και της στάσης της παράταξης μας.
Η επικεφαλής της παράταξης δεσμεύθηκε για την κατάθεση της οριστικής μορφής του, υπό εκπόνηση, οργανογράμματος και του κανονισμού λειτουργίας της παράταξης, στο άμεσο προσεχές διάστημα, ώστε να κινητοποιηθούν όλες οι δυνάμεις της παράταξης οργανωμένα και μεθοδικά προς την κατεύθυνση τόσο της άσκησης υπεύθυνης αντιπολίτευσης, όσο και της συστηματικής επαφής της παράταξης με τους δημότες.
Η παράταξη, ως η μοναδική και νέα παράταξη που εκπροσωπεί τις δυνάμεις της προόδου και της δημιουργίας στον Δήμο μας, θα τιμήσει και τους ψηφοφόρους που την εμπιστεύθηκαν, και θα καταδεικνύει, συνεχώς, τα ανταγωνιστικά της χαρακτηριστικά σε όλους όσους επιθυμούν την αλλαγή της φυσιογνωμίας και της λειτουργίας του Δήμου μας.
Με την ευκαιρεία της έναρξης της νέας σχολικής περιόδου ευχόμαστε στους μαθητές, στους διδάσκοντες και στις οικογένειές τους να είναι υγιείς και να εργάζονται και να συνεργάζονται με επιδίωξη την πνευματική καλλιέργεια, τη σωματική ευρωστία και την κοινωνική πρόοδο.