Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας- Δείτε τα θέματα

 • Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 19-07-2018 συνεδρίασης.
 • Έγκριση του από 20-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή πλακοσκεπούς οχετού και αποκατάσταση βατότητας οδού Πραμάντων – Μελισσουργών», προϋπολογισμού 65.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 24-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου προς παραγωγικές μονάδες Μελισσουργών ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Στερέωση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Βρυσοχωρίου», αναδόχου «Β. Αηδόνης & Σία Ο.Ε.», μέχρι την 05-02-2019.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και ανάθεσης για την προμήθεια υλικών φωτεινής σηματοδότησης για υπάρχουσες εγκαταστάσεις του ΕΟΔ αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Λογγάδων – Δροσοχώρι – Κράψης – Γότιστα – Μπαλντούμα έτους 2018».
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Kοπή και καθαρισμός των πλατάνων που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων εντός του αρχαιολογικού χώρου στα Γίτανα Θεσπρωτίας και του ποταμού Καλαμά στην Περιοχή».
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια ξυλείας για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης Φιλοθέης Άρτας».
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια υλικών για την λειτουργία του αντλιοστασίου λυμάτων κέντρου υποδοχής προσφύγων στην Κατσικά».
 • Έγκριση του από 26-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 18-06-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση-συντήρηση οδού σύνδεσης ΕΟ Ανατολή – Κατσικάς με την πόλη των Ιωαννίνων» προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 20-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 17-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πρανών επαρχιακής οδού 3α στον οικισμό Γερακάρι», προϋπολογισμού 42.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 18-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ζημιών – αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Άραχθο στη θέση Χάνι – Καμπέραγα», προϋπολογισμού € 27.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 19-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας και περιβάλλοντος χώρου στις γέφυρες Χάτσιου και Κοβάτσαινας στα όρια του Δ.Δ. Τσεπελόβου», προϋπολογισμού 500,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση του από 20-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αντιπλημμυρική προστασία στον ποταμό Λούρο στα όρια της Τ.Κ. Κουκλεσίου», προϋπολογισμού € 52.000,00 με

ΦΠΑ.

 • Έγκριση του από 19-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στα όρια του Δ.Δ. Παλιουρής», προϋπολογισμού 60.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 25-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Αθηνών προς Δερβίζιανα και προς Θεριακήσι – Μελιγγοί», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του από 24-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, για την υλοποίηση του υποέργου «Εργασίες επούλωση οπών στους ασφαλτοτάπητες των Επαρχιακών Οδικών Δικτύων των Δήμων Βορείων και Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 60.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Kοπή χόρτων και κλαδιών έξωθεν και περιμετρικά του αεροδρομίου Ιωαννίνων».
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός εθνικού δικτύου περιοχής Καλπακίου –

Περάματος και έξωθεν της Δ/νσης Μεταφορών ΠΕ Ιωαννίνων κ.λ.π.».

 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση υποέργων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με ΚΑ2014ΕΠ53000005 και τίτλο «Επέκταση αγροτικού ηλεκτροφωτισμού 2014-2016 (π.κ.2013ΕΠ03000013)».
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την αναβάθμιση, συντήρηση & υποστήριξη υπαρχουσών εγκαταστάσεων τοπογραφικού λογισμικού και λογισμικού Διαχείρισης Γεωγραφικών Πληροφοριών που διαθέτει η Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 • Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων δέσμευσης της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2018.
 • Έγκριση δαπανών για τη μετακίνηση της Δήμητρας Ρογκότη, υπαλλήλου στο Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Κέρκυρα στις 26/07/2018 για τη συμμετοχή στην εναρκτήρια συνάντηση – ημερίδα ( Kick off day) του προγράμματος SAVE-WATER της Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα –Αλβανία 2014-2020», στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου μετέχει ως εταίρος.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κερασοβίτικα 2018» από την Αδελφότητα Αγίας Παρασκευής «Το Κεράσοβο».
 • Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδήλωσης προβολής των παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Πρέβεζα.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης για τη δημιουργία διαφημιστικών φυλλαδίων της Περιφέρειας Ηπείρου για την παρουσίαση της ηπειρωτικής γαστρονομίας και των προϊόντων.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη διοργάνωση διημερίδας της Περιφέρειας Ηπείρου με το Πανελλήνιο Δίκτυο Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων και την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια κλιματιστικών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου».
 • Έγκριση του από 27-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή επαρχιακής οδού προς Λάιστα λόγω κατολίσθησης μήκους 2 χιλιομέτρων», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια πλέγματος για τις ανάγκες του ιχθυοτροφείου Λογαρού», προϋπολογισμού 5.200,00 € με Φ.Π.Α. βάσει του από 17-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οικ. έτους 2018 (υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας για το υπόλοιπο του έτους 2018).
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Απόφαση επί του αιτήματος του Κωνσταντίνου Μπριασούλη, για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Άρτας, για υλικές ζημιές από τροχαίο συμβάν και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 • Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 16-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Λεπτοκαρυά – Τσαμαντάς – Μηλέα – Κυπάρισσος – Μεσοβούνι», προϋπολογισμού € 213.000,00 με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-07-2018 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα – Κάτω Αετό – Σύνορα», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών της Π.Ε. Θεσπρωτίας που αφορά στις υπηρεσίες συντήρησης των κλιματιστικών στον χώρο του διοικητηρίου.
 • Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2018.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Κατασκευή πεζοδρομίων και επέκταση ηλεκτροφωτισμού της 2ης επαρχιακής οδού ΠΕ Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 • Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αποκατάσταση ζημιών στην 5η Επαρχιακή οδό Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 350.000,00 με ΦΠΑ.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 • Έγκριση του από 20-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση της Αλιευτικής Θέσης «Κάβος Λασκάρα» της ΠΕ Πρέβεζας για την τοποθέτηση Ημιμόνιμου Αλιευτικού Εργαλείου «Νταλιάνι».
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας (σε εκτέλεση της αριθ. 75/2018 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων, βάσει της αριθμ. 20/1105/01-06-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής).
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Νέα Κερασούντα).
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (ΑΜΙΣΟΣ 2018).
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας («Σεργιάνι στην παράδοση» στον Γυμνότοπο).
 • Έγκριση του από 20-07-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού προς Κερασέα – Λωζανά» προϋπολογισμού 95.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-02-2018 ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας στην Κρυοπηγή Πρέβεζας», προϋπολογισμού 45.000,00 € με Φ.Π.Α.
 • Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «ATHLOS ZAGORI HIGH – ALT HOOP 2018 3on3 streetball tournament», με τον Αθλητικό Όμιλο Ελαφοτόπου Δήμου Ζαγορίου.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Φεστιβάλ Πολυφωνικού Τραγουδιού», από τον Σύλλογο Πολυφωνικού Τραγουδιού.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Τζουμερκιώτικα Χρονικά» από την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Τζουμέρκων.
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην περιοδική έκδοση «Σαρακατσαναίοι» από την Αδελφότητα Σαρακατσαναίων Ηπείρου.
 • Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή τέκνων υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας σε παιδικές κατασκηνώσεις.
 • Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση – βελτίωση οδού Γρεβενήτι – Φλαμπουράρι – Ελατοχώρι – Βοβούσα – Περιβόλι – όρια νομού», προϋπολογισμού € 200.000,00 με ΦΠΑ.