Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών

Nodus - E-Business II

H συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18-07-2019 και ώρα 13.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν:

 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 1. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών κατά της υπ’ αρίθμ. 48/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων.
 2. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με το από με αρ. πρωτ. 39412/3299/25-6-2019 έγγραφο του τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.
 3. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με το από με αρ. πρωτ. 34190/2833/25-6-2019 έγγραφο του τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.
 4. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με το από με αρ. πρωτ. 37676/3129/25-6-2019 έγγραφο του τμήματος Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.
 5. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την άσκηση αναίρεσης ή μη κατά της 200/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων.
 6. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Κωνσταντίνου Ντούρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων για απόδοση ρυμοτομούμενου τμήματος.
 7. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με άσκηση αίτησης προσωρινής τιμής μονάδος στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στην περιοχή Καρδαμίτσια Ιωαννίνων.
 8. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με άσκηση αίτησης προσωρινής τιμής μονάδος στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων στην περιοχή Λεωφόρου Γράμμου.
 9. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με το από με αρ. πρωτ. 42119/3543/8-7-2019 έγγραφο του τμήματος Πρασίνου και Κοιμητηρίων της της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.
 10. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με το από με αρ. πρωτ. 18078/1426/15-4-2019 έγγραφο του τμήματος Πρασίνου και Κοιμητηρίων της της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου.
 11. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Δημητρίου Κονάκη, σχετικά με την άσκηση έφεσης ή μη κατά της 59/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

12.Έγκριση αιτήσεων για την επέκταση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στο Δήμο Ιωαννιτών.

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

13.Έγγριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εργασίες αυτεπάγγελτου καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για λόγους πυροπροστασίας».

 

ΤΜΗΜΑ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

 

 1. Διάθεση πίστωσης ποσού  202,80€   με  ΦΠΑ  για προμήθεια εξωτερικού κουφώματος για την οικία Φερενίκης Καλούδη του «Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη» που ανατέθηκε με την 828/2018 ΑΟΕ.

15 .Διάθεση πίστωσης  ποσού  558,00€   με  ΦΠΑ  για προμήθεια σκαλοπατιών, ριχτιών και οικοδομικών υλικών για την οικία Φερενίκης Καλούδη του «Κληροδοτήματος Φερενίκης Καλούδη» που ανατέθηκε με την 900/2018 ΑΟΕ.

16.Διάθεση πίστωσης  ποσού  868,00€   με  ΦΠΑ  για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο « Τακτοποίηση παταριού σύμφωνα με το Ν.4495/2017 και εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου επί της οδού Κάνιγγος 1ΒΓ του «Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας –Ελένης Γκαστή» που ανατέθηκε με την 582/2018 ΑΟΕ.

 

17.Διάθεση πίστωσης ποσού 372,00 με ΦΠΑ για την αμοιβή δικηγόρου που ορίστηκε με την 516/2018  Α.Ο.Ε. για κατάθεση  αγωγής οφειλομένων μισθωμάτων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων κατά του Κωνσταντίνου Νότσικα   για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 μέχρι 31-03-2017  για τη χρήση του  καταστήματος επί της οδού Κάνιγγος 1ΒΓ «Κληροδοτήματος Αλεξάνδρας-Ελένης Γκαστή»   που χειρίζεται ο Δήμος Ιωαννιτών ως κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης

18.Ανάθεση της προμήθειας  γραφικής ύλης  και μικροαντικειμένων γραφείου φωτοαντιγράφων σχεδίων,  αναλωσίμων  φωτοτυπικού, κ.λ.π. του «Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου»  – Διάθεση πίστωσης.

19.Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Ηλεκτρολογικό υλικό για το   γραφείο του ισογείου που στεγάζεται ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών του ακινήτου του «Κληροδοτήματος   Γεωργίου Μουλαϊμίδη»-Διάθεση πίστωσης.

 1. Συμπλήρωση της υπ.αριθ. 372/2017 ΑΟΕ ως προς το ποσό με την οποία ανατέθηκε στην δικηγόρο Ιωαννίνων Λαμπρινή Κολόκα , όπως για λογαριασμό του Δήμου Ιωαννιτών συντάξει και καταθέσει αίτηση προς το Εφετείο Ιωαννίνων (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας) περί της ερμηνείας της με αριθμ. 26.152/1-06-1968 δημοσίας διαθήκης της Αλεξάνδρας –Ελένης Γκαστή καθώς και την παράσταση στο ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της παραπάνω αίτησης.

21.Ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο «Απομάκρυνση μπαζών γραφείου και λουτρού  του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας επί της Πλατείας Ομονοίας 10 του ακινήτου  «Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου»  – Διάθεση πίστωσης.

22.Ανάθεση της εργασίας/υπηρεσίας με τίτλο «Τοποθέτηση γυψοσανίδας στο γραφείο 4 και στο λουτρό του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας επί της Πλατείας Ομονοίας 10 του ακινήτου  «Κληροδοτήματος Ελένης Ζωγράφου»  – Διάθεση πίστωσης.

 1. Έγκριση επιχορήγησης ποσού 200.000,00€ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» από το Κληροδότημα «Ελ. Ζωγράφου» και διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης.

 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

24.Έγκριση όρων δημοπράτησης καταστήματος στην οδό Κυδαθηναίων.

25.Έγκριση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Σχολικού κλήρου στη θέση «Βοϊδολίβαδο» Τ.Κ.Κρύας.

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 

26.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

27.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΔΚ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

28.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΤΚ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ

29.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΤΚ ΜΑΝΩΛΙΑΣΑΣ

30.Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την πάγια προκαταβολή για την ΤΚ ΜΠΑΦΡΑΣ.

 

                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                         ΘΩΜΑΣ ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ

                                                                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ