Σύγχρονες παιδικές χαρές στον Δήμο Β. Τζουμέρκων

Στην αναβάθμιση και ανακατασκευή 13 παιδικών χαρών σε ισάριθμες κοινότητες προχωρά ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων, αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», αλλά και ίδιους πόρους του δήμου.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού, με στόχο οι νέες παιδικές χαρές να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζει η νομοθεσία, αλλά και να συντελούν στη σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, όλων των ηλικιακών ομάδων.

Ειδικότερα, θα αναβαθμιστούν και θα γίνουν αναπλάσεις στις υφιστάμενες παιδικές χαρές στον οικισμό Λάζαινα της κοινότητας Αετορράχης και στις κοινότητες Βαπτιστή, Πετροβουνίου, Συρράκου, Χουλιαράδων, Ελληνικού, Καλαρρυτών, Καλεντζίου, Ματσουκίου, Πηγαδίων, Πλαισίων, Πλατανούσας και Πραμάντων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 249.288,32 ευρώ και ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων έχει προχωρήσει σε διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου.

Οι 13 παιδικές χαρές δεν πληρούν σήμερα τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να πιστοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις ως προς τις προδιαγραφές ασφαλείας των παιχνιδιών και του δαπέδου πτώσης αλλά και της γενικότερης λειτουργίας, όπως πρόσβαση, περίφραξη, ύπαρξη πόσιμου νερού, ενημέρωση κ.λπ.

Με τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν, θα είναι δυνατή η απόκτηση του πιστοποιητικού καταλληλότητας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, ενώ θα αναβαθμιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ελκυστικότεροι και φιλικότεροι προς τους χρήστες. Θα λειτουργήσουν ως σημεία αναψυχής και συνάντησης παιδιών, κατοίκων αλλά και επισκεπτών. Στον γενικότερο σχεδιασμό των 13 παιδικών χαρών έχουν προβλεφθεί χωρικά και οι θέσεις αστικού εξοπλισμού, όπως κάδοι απορριμμάτων, καθίσματα επισκεπτών– παγκάκια και πέτρινες βρύσες.