Σύγχρονος λιθοτρίπτης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους πολίτες της περιοχής ότι υπογράφηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Υγείας η έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας ενός σύγχρονου Λιθοτρίπτη προϋπολογισμού 480.000€. Η χρηματοδότηση του οργάνου θα γίνει από πόρους της 6ης ΥΠΕ.
Η προμήθεια του νέου αυτού εξοπλισμού αντιμετώπισης λιθιάσεων, έρχεται να αντικαταστήσει το υφιστάμενο πεπαλαιωμένο(20ετίας), το οποίο τον τελευταίο καιρό τίθεται συχνά εκτός λειτουργίας, προκαλώντας πολλαπλά προβλήματα στην ομαλή παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών στους πολίτες της Ηπείρου.

Η αναγκαιότητα προμήθειας της υποδομής αυτής τέθηκε ως πρόβλημα άμεσης προτεραιότητας από τη Διοίκηση του ΠΓΝΙ στο Διοικητή της 6ης ΥΠΕ, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Νοσοκομείο μας. Η άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημα του ΠΓΝΙ και η συμβολή των Υπηρεσιών της 6ης ΥΠΕ και των θεσμικών παραγόντων, έδωσαν λύση σε ένα επείγον και οξύτατο πρόβλημα.
Η Διοίκηση ευχαριστεί όλους όσους συνέβαλαν στην εξέλιξη αυτή και πιστεύει ότι με το συντονισμό όλων όσων έχουν τη δυνατότητα και την αρμοδιότητα να ενεργούν μπορούμε να πετύχουμε την ικανοποίηση των ώριμων και αναγκαίων αιτημάτων του Νοσοκομείου προς όφελος των πολιτών της Περιοχής.
Το ΠΓΝΙ δεσμεύεται να ενεργήσει άμεσα, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η προμήθεια και η εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών.