Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για προετοιμασία φακέλου δημιουργίας Επιχειρηματικού Πάρκου στο Δήμο Αρταίων

Tην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Ηπείρου, με το Δήμο Αρταίων και το Επιμελητήριο Άρτας, για την προετοιμασία φακέλου  που αφορά τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου σε έκταση του Δήμου, ενέκρινε ομόφωνα  στη σημερινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

 

Το θέμα εισήχθη στη συνεδρίαση εκτός Ημερήσιας Διάταξης, με την Πρόεδρο της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχη κ. Τατιάνα Καλογιάννη, να υπογραμμίζει ότι η δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου στην Άρτα, είναι ένα σοβαρό αναπτυξιακό έργο για την περιοχή, που πρέπει να προχωρήσει.

 

Η συγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση, αφορά το σύνολο των εργασιών, δράσεων, μελετών και εγκρίσεων που απαιτούνται να γίνουν και να εκπονηθούν προκειμένου να καταδεχτεί η σκοπιμότητα  της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, βιωσιμότητά του καθώς και η καταλληλότητα της δημοτικής έκτασης που έχει υποδειχθεί από το Δήμο στη θέση “Κρικούκια” της Δ.Κ. Αμμότοπου.

 

Όπως εξήγησε η Αντιπεριφερειάρχης, πρέπει να ετοιμαστεί άμεσα ο φάκελος, προκειμένου στη συνέχεια να προωθεί προς ένταξη το έργο, σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.