Σ. Καλογιάννης: Να ενταχθεί τώρα στο CEF ο οδικός άξονας Ιωάννινα–Καλπάκι–Κακαβιά

Στο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility, CEF), προτείνει ο Σταύρος Καλογιάννης να ενταχθεί τώρα η κατασκευή του οδικού άξονα Ιωάννινα–Καλπάκι–Κακαβιά.

Ο σχετικός ευρωπαϊκός Κανονισμός για το CEF εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 και καθορίζει τους όρους, τις μεθόδους και τις διαδικασίες παροχής δημοσιονομικής ενίσχυσης από την ΕΕ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ώστε να υποστηρίζονται έργα υποδομής κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς: των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Ο Κανονισμός καθορίζει επίσης την κατανομή των πόρων οι οποίοι διατίθενται στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Το «Συνδέοντας την Ευρώπη» χρηματοδοτεί τόσο την προετοιμασία, όσο και την υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα.

Σε δήλωσή του ο Σταύρος Καλογιάννης επισημαίνει:

«Ο άξονας Ιωάννινα–Καλπάκι–Κακαβιά ανήκει στο Κεντρικό Δίκτυο (Core network) του διευρωπαϊκού δικτύου Μεταφορών, καλύπτει δηλαδή το κριτήριο επιλεξιμότητας. Επιπλέον, ως αναπληρωτής Ανάπτυξης και Υπουργός είχα θέσει το έργο σε προτεραιότητα και το παρέδωσα, το 2013, με απόλυτη ωριμότητα, από πλευράς μελετών και αδειοδοτήσεων, ώστε να μπορεί να ενταχθεί είτε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών», είτε στο CEF, είτε σε συνδυασμό αυτών των Προγραμμάτων, ή να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Επί μία διετία και πλέον, το έργο δεν προωθήθηκε από τη σημερινή Κυβέρνηση.

Συζήτησα το θέμα αναλυτικά με στελέχη της ΕΕ που μετείχαν την προηγούμενη εβδομάδα στο 2ο Forum για την Μακρο-περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου, που έγινε στην πόλη μας. Οι προοπτικές υλοποίησης του έργου είναι μεγάλες. Με βεβαίωσαν για τη δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησής του από το CEF, κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014–2020). Στην κατεύθυνση αυτή άλλωστε, ενημερώθηκα ότι κινείται και πρόσφατο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών της ΕΕ προς το Υπ. Οικονομικών (υπ’ αρ. 1632657/2017).

Ας τρέξουν λοιπόν τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών, ώστε να πετύχουμε την υλοποίηση αυτού του πολύ σημαντικού, για τη δυτική Ελλάδα και ιδίως για την Ήπειρο, διασυνοριακού έργου υποδομής, που αποτελεί:

– Συνέχεια της Ιόνιας οδού και, παράλληλα,

– Τμήμα του Blue Motorway (Τεργέστη–Ντουμπρόβνικ–Κακαβιά–Ιωάννινα) που προωθείται στο πλαίσιο της Μακρο-περιφέρειας και θα ανοίξει νέες μεγάλες προοπτικές για τις μεταφορές, το εμπόριο, τον τουρισμό».