Τέλος στις εκπτώσεις παρακράτησης φόρου και ιατρικών δαπανών

«Μαχαίρι»-σοκ στις φοροαπαλλαγές προβλέπει το προσχέδιο του νέου Μνημονίου που παρέδωσαν οι δανειστές στην κυβέρνηση – Ζητούν από το 2017 την πλήρη κατάργηση της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου από μισθούς και συντάξεις, της έκπτωσης των ιατρικών δαπανών και του ειδικού καθεστώτος φορολόγησης των ναυτικών – Απαιτούν περικοπές σε κοινωνικές παροχές και σε δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης και καλούν την κυβέρνηση να υποβάλει άμεσα το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 2017-2020.
Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα τόσο το 2017 όσο και το 2018 προβλέπει το προσχέδιο του επικαιροποιημένου Μνημονίου το οποίο παρέδωσαν στην Ελληνική κυβέρνηση οι εκπρόσωποι των δανειστών. Στα νέα μέτρα που έχουν συμπεριλάβει οι δανειστές στο κείμενο του νέου Μνημονίου περιλαμβάνονται η κατάργηση φοροαπαλλαγών για τα εισοδήματα του 2017, καθώς επίσης και η περικοπή κοινωνικών παροχών και δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.
Εξειδικεύοντας, μάλιστα, τις απαιτήσεις τους για κατάργηση φοροαπαλλαγών, οι δανειστές υποδεικνύουν συγκεκριμένα να καταργηθούν η έκπτωση 1,5% στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος από τους μισθούς και τις συντάξεις, η έκπτωση των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης από το φόρο εισοδήματος και η αυτοτελής φορολόγηση για τις αμοιβές των ναυτικών. Για τους ναυτικούς εισηγούνται εναλλακτικά την αύξηση των συντελεστών αυτοτελούς φορολόγησης των αμοιβών τους.
Όπως προκύπτει, εξάλλου, από το υποβληθέν προσχέδιο του νέου επικαιροποιημένου Μνημονίου, οι δανειστές επιδιώκουν να θέσουν ως προαπαιτούμενη δράση την κατάθεση ενός Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής για την περίοδο 2017-2020, το οποίο θα περιλαμβάνει στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ το 2019 και το 2020, μη λαμβάνοντας υπόψη καθόλου την άποψη της Ελληνικής κυβέρνησης για χαμήλωμα των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων κάτω από το 3% του ΑΕΠ μετά το 2018. Αναλυτικά, στο κείμενο του προσχεδίου του αναθεωρημένου Μνημονίου αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «Η κυβέρνηση θα υλοποιήσει ως προαπαιτούμενη δράση την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2017 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) για τα έτη 2017-2020, μέσω των οποίων θα θέσει ανώτατα όρια δαπανών σύμφωνα με τους στόχους του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ για το 2019 και το 2020.

Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να υποστηρίζονται από νομοθεσία, που θα περιλαμβάνει παραμετρικά μέτρα με αναμενόμενη απόδοση (xx) τοις εκατό του ΑΕΠ το 2017 και (xx) τοις εκατό του ΑΕΠ σωρευτικά μέχρι το 2018. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υιοθετηθούν τα ακόλουθα μόνιμα παραμετρικά μέτρα: • Ο εξορθολογισμός των παροχών κοινωνικής πρόνοιας… • Η κατάργηση των φορολογικών δαπανών που θα αποδώσει [xx] εκατομμύρια ευρώ το 2017 και [xx] εκατομμύρια ευρώ το 2018, συμπεριλαμβανομένων (i) της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 2017 (ii) της προσωπικής πίστωσης φόρου εισοδήματος για τα ιατρικά έξοδα από το φορολογικό έτος 2017 και μετά (iii) της κατάργησης ή της αύξησης του αυτοτελούς φόρου εισοδήματος για τους ναυτικούς. • Η εφαρμογή των διαρθρωτικών μέτρων για το ταμείο εθνικού συστήματος υγείας (ΕΟΠΥΥ) που θα μειώσουν τις δαπάνες σε ετήσια βάση κατά [xx] εκατομμύρια ευρώ από το 2017… • Η ψήφιση νομοθεσίας για την επιβολή ενός φόρου στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις τουριστικών καταλυμάτων, που θα αποδώσει [xx] εκατομμύρια ευρώ… • Επιπλέον παραμετρικά μέτρα με σκοπό να επέλθει εξοικονόμηση της τάξεως [xx] εκατομμυρίων ευρώ το 2018. Τα μέτρα αυτά προέκυψαν μέσα από την πιλοτική αξιολόγηση δαπανών ή από άλλους τομείς δαπανών. • Πρόσθετα μόνιμα παραμετρικά μέτρα που πρέπει να καθοριστούν.»

www.dikaiologitika.gr