Τί δήλωσε ο Γ. Στέφος στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών

Ο Γιάννης Στέφος, βουλευτής Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών στη συζήτηση επί των εισηγήσεων που θα συμπεριληφθούν στην έκθεση της επιτροπής.

Ξεκινώντας, αναφέρθηκε εν συντομία στον σεισμό που πλήττει την περιοχή λέγοντας «να μην χρησιμοποιείται ένα φυσικό φαινόμενο ως κριτική στην κυβέρνηση».

Στην αρχή της τοποθέτησής του παρέθεσε τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ήπειρος, καθώς είναι μια περιοχή με δύσκολη γεωγραφία και ακόμη πιο δύσκολη οικονομία και εντάσσεται στις πιο φτωχές περιφέρειες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην χρόνια απομόνωση η οποία έχει αν μέρει αναιρεθεί με την Εγνατία και η αποπεράτωση της Ιόνιας οδού θα συντελέσει στην άρση της. Επίσης τόνισε πως οι ενέργειες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς για την αειφόρο ανάπτυξη τόσο στον αγροτικό όσο και στον τριτογενή τομέα μέχρι τώρα είναι αποσπασματικές και σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχείς. Σημαντικό επίσης ζήτημα είναι η απουσία ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την εκμετάλλευση των επίγειων και υπόγειων υδάτων της περιοχής και η αποσπασματική και ανελλιπής διαχείριση του οικοσυστήματος της Παμβώτιδας. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη ενός συνεκτικού σχεδίου για την έρευνα από τη στιγμή που στην περιφέρεια βρίσκονται πολλά ανώτατα ιδρύματα.

Στη συνέχεια της ομιλίας του προχώρησε στην ανάλυση των λύσεων που χρειάζεται να προωθηθούν και σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Συνοπτικά αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την συνέχιση της Ιόνιας οδού μέχρι την Κακαβιά, την σύνδεση της Εγνατίας με τον Ε65, την σύνδεση της Πρέβεζας με την Ιόνια οδό, καθώς και την αποπεράτωση των έργων αναβάθμισης του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Τόνισε ιδιαίτερα την χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα των μικρών συνεργατικών σχημάτων παραγωγών κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τη διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων και την χρηματοδότηση τους για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων και εξασφάλιση της ενεργειακής τους αυτοτέλειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Έπειτα αναφέρθηκε στην ανάγκη αξιοποίησης των ιδιαίτερα ποιοτικών και μεγάλων αποθεμάτων υπόγειων και επίγειων υδάτων της περιοχής, κάτι που επιβάλλεται να γίνει στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η εκπόνηση μιας συνολικής μελέτης σε περιφερειακό επίπεδο που θα καταγράψει τις δυνατότητες, τον τρόπο και τις προϋποθέσεις ίδρυσης μονάδων παραγωγής Υ/Η ενέργειας.  Τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδότησης για την αποπεράτωση των έργων αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Δωδώνης καθώς και την αποκατάσταση και ανάδειξη περιοχών πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος (αρχαία Νικόπολη, ακρόπολη Γαρδικίου κ.ά.)

Τέλος, επειδή το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων από την περιφερειακή αρχή είναι τεράστιο και με πολλά προβλήματα και εφαρμογή κακής πολιτικής, παρέθεσε προτάσεις που θα μπορούσαν να επιφέρουν καλύτερη διαχείριση. Ανάμεσα σε αυτές ήταν η συνέχιση της διαδικασίας ίδρυσης μονάδων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων με  απάλειψη της δέσμευσης  απέναντι στον ανάδοχο για την παράδοση μιας ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας καθώς και με απάλειψη της ρήτρας αποκλειστικότητας, η επαναδιαπραγμάτευση τις τιμής ανά τόνο με στόχο τη μείωσή της και η θεσμοθέτηση Δημοτικών επιτρόπων παρακολούθησης από τους Δήμους υποδοχής των Μονάδων και τήρηση των περιβαλλοντικών  όρων λειτουργίας των μονάδων τους.