Τα αποτελέσματά στο Δήμο Ιωαννιτών στο 94,71% της ενσωμάτωσης