Τα Μουσεία της Ηπείρου (δια)δικτυώνονται

Τα Μουσεία της Ηπείρου με αφορμή την σημερινή Διεθνή Ημέρα Μουσείων, (δια)δικτυώνονται, ενώνοντας τους κρίκους της αλυσίδας που στηρίζονται στη συνεργασία και την ανάπτυξη κοινών δράσεων σε επίπεδο προβολής.

Η δράση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός άτυπου δικτύου ανάμεσα σε Ιωάννινα, Άρτα, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα, επιδιώκοντας την προσέγγιση και την ευαισθητοποίηση μεγαλύτερων ομάδων κοινού για τα πολιτιστικά αγαθά.

Κοινός στόχος είναι οι εκθέσεις τους να λειτουργούν ως συμπληρωματικοί κόμβοι ενημέρωσης για τον επισκέπτη, που θα μπορούν να ταξιδεύουν στις διαφορετικές όψεις της ιστορίας της, ενώ παράλληλα θα ενθαρρύνεται να συνεχίσει το ταξίδι του.