Τα πρώτα αποτελέσματα από τους δήμους των Ιωαννίνων