Τετάρτη η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών-Δείτε τα θέματα

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου για το κατάστημα «ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ» που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Δροσοχωρίου του Δήμου Ιωαννιτών, ιδιοκτησίας της κ. ΜΑΖΙΑΝΙΤΗ  Ιωάννας  του Νικολάου.
 2. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για εκδηλώσεις ΑΤΕΛΩΣ.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

 1. Τροποποίηση χρήσεων γης στο ΟΤ668α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Περιβλέπτου Δήμου Ιωαννιτών.
 2. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία με ΚΑ 120411/ΟΤ Γ967 των Ευγενίας συζ. Δημητρίου Μπούμπα το γένος Λάππα, Σταυρούλας Μπούμπα, Σταυρούλας συζ. Νικ. Λάππα το γένος Φλώρου, Ελευθερίας συζ. Στέφανου Μπένου το γένος Φλωροπούλου και Νικολάου Β. Φλώρου, του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Νέα Ζωή-Μέλανδρα του Δήμου Ιωαννιτών.
 3. Διατήρηση της απαλλοτρίωσης για την ιδιοκτησία των Γούκου Κων/νου και Γούκου Καλλιόπης με ΚΑ 0202012/ΟΤ του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κάτω Νεοχωρόπουλου Δήμου Ιωαννιτών.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην τοποθέτηση κατακόρυφων εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) κατά μήκος του χάνδακα της οδού Στρατηγού Παπάγου (24/2018).
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (26-28/2018 & 32-33/2018).
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης για οχήματα ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και για κολονάκια (8ο, 1ο -5ο  εκτός ημερήσιας διάταξης του 2/2018).
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-διαβάσεις (6ο-8ο, 6ο-7ο εκτός ημερήσιας διάταξης του 2/2018).
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στη μεταφορά στάσης αστικού και υπεραστικού ΚΤΕΛ από την είσοδο των ΤΕΙ (9ο του 2/2018)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά στην κωδικοποίηση, καταγραφή και επανακαθορισμό των γενικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ με τη διατήρηση, κατάργηση και δημιουργία νέων θέσεων σε οδούς και οργανωμένους χώρους στάθμευσης της ΔΚ Ιωαννίνων της ΔΕ Ιωαννίνων του Δήμου Ιωαννιτών (2ο του 2/2018).
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε αίτημα της ΤΣΟΚΑ – ΚΑΛΟΥΔΗ Ε.Π.Ε. ¨CorfuSightseeing&Tours¨ για καθορισμό αφετηρίας – τερματισμού και σημείων στάσεων τουριστικού τραίνου εντός της πόλης των Ιωαννίνων (1/2018).
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε τροποποιημένο αίτημα της ΤΣΟΚΑ – ΚΑΛΟΥΔΗ Ε.Π.Ε. ¨CorfuSightseeing&Tours¨ για καθορισμό αφετηρίας  –  τερματισμού  και  σημείων στάσεων τουριστικού τραίνου εντός  της  πόλης  των  Ιωαννίνων (3ο του 2/2018).
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε αίτημα της ΤΣΟΚΑ – ΚΑΛΟΥΔΗ Ε.Π.Ε. ¨CorfuSightseeing&Tours¨ για καθορισμό αφετηρίας – τερματισμού και σημείων στάσεων ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης εντός της πόλης των Ιωαννίνων(2/2018).
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε τροποποιημένο αίτημα της ΤΣΟΚΑ – ΚΑΛΟΥΔΗ Ε.Π.Ε. ¨CorfuSightseeing&Tours¨ για καθορισμό αφετηρίας – τερματισμού και σημείων στάσεων ειδικής διαδρομής τουριστικού λεωφορείου αστικής περιήγησης εντός της πόλης των Ιωαννίνων (4ο του 2/2018).
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 1/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε αίτημα της εταιρείας «Νέα Οδός» περί τοποθέτησης κατακόρυφης πληροφοριακής σήμανσης πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο ΄ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ΄ σε κόμβους εντός της πόλης των Ιωαννίνων (31/2018).
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 2/2018 πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων που αφορά σε συμπληρωματική αίτηση της εταιρείας «Νέα Οδός» περί τοποθέτησης κατακόρυφης πληροφοριακής σήμανσης πρόσβασης στον αυτοκινητόδρομο ΄ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ΄ σε κόμβους εντός της πόλης των Ιωαννίνων(5ο του 2/2018).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Καντζά Νίκου για διέλευση στο πάρκο Λιθαρίτσια.