Την Πέμπτη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Την Πέμπτη 01-06-2023   και ώρα 09:30  συνεδριάζει η  Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,   με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-02-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 248.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 14-02-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς παραγωγικές μονάδες περιοχής Κερασώνα Πρέβεζας», προϋπολογισμού 800,00 € με ΦΠΑ.
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 10-02-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού στους Παπαδάτες Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 18-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Τεχνικός σύμβουλος για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής ρέματος Μπούση», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Έγκριση του από 19-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό προς Ρόκκα Άρτας», προϋπολογισμού € 140.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 6. Έγκριση του από 24-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης στην Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 7. Έγκριση του από 29-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας στην επαρχιακή οδό Πέρδικας – Πάργας προς Άγιο Αθανάσιο», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης στην παραλιακή οδό», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση – συντήρηση σε διάφορα σημεία του επαρχιακού δικτύου Άρτας», προϋπολογισμού € 180.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση οδού στην Κρυοπηγή και Καμαρίνα Πρέβεζας, προϋπολογισμού € 136.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 11. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας και ασφαλτοστρώσεις προς παραγωγικές μονάδες Κομποτίου και Βίγλας Άρτας», αναδόχου «Φούκας Δημήτριος Ε.Δ.Ε.».
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», αναδόχου «Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι την 22-09-2023.
 13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή κυκλικού κόμβου επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Κόνιτσας στα σημεία της διακλάδωσης επαρχιακής οδού προς Κρύα – Αγία Μαρίνα- Ελεούσα και εργοστάσιο γαλακτοβιομηχανίας ΔΩΔΩΝΗ», αναδόχου «ΓΙΓΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.
 14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)», αναδόχου «Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ», μέχρι την 30-10-2023.
 15. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Τ.Δ. Παρακαλάμου του Δήμου Άνω Καλαμά (νυν Πωγωνίου), αναδόχου «ΣΥΡΜΕΤ Α.Ε.», μέχρι την 26-11-2023.
 16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση ζημιών – Αντιστήριξη και προστασία πρανών στην Ι.Μ. Αγ. Νικάνορα Κόνιτσας», αναδόχου «Γέροντας Αλέξανδρος του Νικολάου», μέχρι την 06-09-2023.
 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων», αναδόχου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».
 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Τ.Κ. Κωστητσίου», αναδόχου Παναγιώτας Νάστου, μέχρι την 16-12-2023.
 19. Έγκριση ανάθεσης υλοποίησης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Δεμάτι – Πέτρας (παροχή υπηρεσιών)».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τoν ηλεκτροφωτισμό τμήματος της επαρχιακής οδού Άρτας – Νεοχωρίου από την ιστορική γέφυρα Άρτας έως την είσοδο του οικισμού Κεραματών.

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση απομάκρυνση φερτών υλικών από την θέση Άγιος Βασίλης προς αποφυγή πλημμυρών (παροχή υπηρεσιών)».
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση προστασία βάθρων στη γέφυρα Γρανίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-02-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 26-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση πρόσβασης προς επαρχιακό δίκτυο Πύργου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 5. Έγκριση του από 26-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην 3η επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού 160.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 6. Έγκριση του από 26-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση καθίζησης στην 41η επαρχιακή οδό», προϋπολογισμού € 65.720,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 7. Έγκριση του από 29-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων της 14ης επαρχιακής οδού προς Βασιλόπουλο», προϋπολογισμού 51.000,00 € με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 8. Έγκριση του από 29-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες ανακατασκευής ακροβάθρων και διευθέτηση κοίτης ποταμού Ζαλογγίτικου», προϋπολογισμού € 235.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.
 9. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση οδοστρώματος επαρχιακής οδού Ανθοχώρι – Βαλανιδιάς Δήμου Δωδώνης», προϋπολογισμού 120.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεσες εργασίες βελτίωσης βατότητας της επαρχιακής οδού Αρίστη – Πάπιγκο», προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση χώρου πρόσβασης Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Κρύας», αναδόχου «MA.I.CON. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», μέχρι την 20-12-2023.
 12. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού Λάλιζα – Δομολεσσά», αναδόχου «Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.», μέχρι την 31-12-2023.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού) των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2023.
 14. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του νέου κλειστού Γυμναστηρίου Ιωαννίνων, για την αγωνιστική περίοδο 2023.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες επισκευής τάφρων και τεχνικών έργων στο επαρχιακό δίκτυο στα όρια της Χρυσοβίτσας (παροχή υπηρεσιών)».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση οδικού δικτύου προς Πετσάλι (προμήθεια υλικών)».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθίζησης επί του επαρχιακού οδικού δικτύου και σύνδεσης αυτού με θερινούς βοσκοτόπους (παροχή υπηρεσιών)».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων μετακινούμενων κτηνοτρόφων στα ορεινά του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων (παροχή υπηρεσιών)».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στα όρια του Δ.Δ. Ελεούσας (παροχή υπηρεσιών)».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη λήψη στοιχείων και στη σύνταξη γεωλογικής μελέτης για την βελτίωση βατότητας του οδικού δικτύου προς Πράμαντα και την αντιμετώπιση κατολισθήσεων ιδιοκτησιών (παροχή υπηρεσιών)».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή συρματοκιβωτίων διευθέτησης ποταμού και αποκατάσταση έως τα όρια νομού για Βοβούσα (παροχή υπηρεσιών)».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων Δολιανών και Παρακαλάμου (παροχή υπηρεσιών)».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση καθιζήσεων επί του επαρχιακού οδικού δικτύου Άρδοσης και Ελάφου (παροχή υπηρεσιών)».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση οικισμού Μπεστιάς με επαρχιακό δίκτυο και διευθέτηση όμβριων (παροχή υπηρεσιών)».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου στα όρια της Παμβώτιδας (παροχή υπηρεσιών)».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ανακατασκευή τοίχων στερέωσης πρανών, καθαρισμός και βελτίωση τεχνικών έργων επί του οδικού δικτύου και κοινόχρηστων χώρων στάθμευσης στα όρια του Δήμου Μετσόβου».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση φθορών του επαρχιακού δικτύου στα όρια της Κοτομίστας (προμήθεια υλικών)».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη μελέτης με τίτλο “Μονοπάτια” και πεζοπορικές διαδρομές Δήμου Βορείων Τζουμέρκων».
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση βατότητας της επαρχιακής οδού και συνδετηρίων οδών στα όρια των Μουζακαίων (προμήθεια υλικών)».
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Δωδώνης Ιωάννινα – Δωδώνη – Δερβίζιανα – Σιστρούνι – Αχλαδέα – Πλατάνια κ.λ.π. έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή Τεχνικού Ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ), βεβαιώσεις ταχογράφου διοδίων και καυσίμων κίνησης οχημάτων-μηχανήματων που κινούνται εκτός Περιφέρειας Ηπείρου, για το Β΄ Εξάμηνο έτους 2023, της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 32. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων.
 33. Έγκριση του Πρακτικού 02/24-05-2023 (αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς για το τμήμα 2) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου «TheRout_Net – Thematic Routes and Networks», προϋπολογισμού € 92.522,00 με ΦΠΑ, του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».
 34. Έγκριση του Πρακτικού 01/19-05-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών προβολής – προώθησης του έργου «WASTE RREACT», προϋπολογισμού 110.865,00 € με ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “WASTE RREACT (Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross-border activities)” του Προγράμματος Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014 – 2020.
 35. Έγκριση τροποποίησης των δαπανών των δράσεων και παρεμβάσεων του έργου «Holistic networking of creative industries via hubs» με ακρωνύμιο CREATIVE@HUBs του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020″.
 36. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Περιφέρειας Ηπείρου για τη συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο του έργου “The Rout­_Net – Thematic routes and networks” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Cooperation Interreg V-A Greece – Italy 2014-2020».
 37. Έγκριση του Πρακτικού 3/24-05-2023 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης, της δεύτερης πρόσκλησης, στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για τα έτη 2022-2023 και 2023-2024, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με δικαιώματα προαίρεσης για τροποποίηση δρομολογίων και τετράμηνη παράταση (έως 31-12-2024), συνολικού προϋπολογισμού 958,28 € με Φ.Π.Α. και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Ιωαννίνων.
 39. Έγκριση ονομαστικών καταστάσεων δικαιούχων μετακίνησης μαθητών με τους γονείς τους ή τους κατά νόμο επιτρόπους μαθητών και των ενηλίκων μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων με επιδόματα άρθρου 3 (παρ 1α – 1β) της υπ΄  αριθ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ, για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2023.
 40. Νομική υποστήριξη υπαλλήλου της Περιφέρειας Ηπείρου, σε ποινική δίκη, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων, κατά τη δικάσιμο της 30-06-2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
 41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διενέργεια κτηνιατρικής πραγματογνωμοσύνης (νεκροψίας – νεκροτομής) στο Τμήμα Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γλυκής – Ποταμιάς, της 1ης Πεζοποριακής Διαδρομής στον ιστορικό χώρο του Σουλίου, στις 18 Ιουνίου 2023.
 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, με τη Λέσχη Μοντελιστών Άρτας, της 4ης Διεθνούς Έκθεσης – Διαγωνισμού Στατικού Μοντελισμού “ARTA 4th Scale Model Show”, στις 16-17 Ιουνίου 2023, στην Άρτα.
 44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στην αγορά αντιτύπων του βιβλίου, πολιτιστικού και οικολογικού περιεχομένου, με τίτλο «Τα Δέντρα του τόπου μας».
 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Α.Ο. “Προοδευτική Περάματος” και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Περάματος, πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Φεστιβάλ Αθλημάτων» η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παραλίμνιο Πάρκο Περάματος, στις 10 Ιουνίου 2023.
 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδικής Χορωδίας Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων (Δ.Ω.Ι.), Παιδικού Χορωδιακού Φεστιβάλ στις 17 και 18 Ιουνίου στα Ιωάννινα.
 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη διοργάνωση, με την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Νέων και Νεανίδων ΑμεΑ, στις 23-24 Ιουνίου 2023, στα Ιωάννινα.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου (ΣΚΛΕ – ΠΤ Ηπείρου), επιστημονικής διημερίδας για την Παιδική Προστασία, με τίτλο: «Διήμερο Οδοιπορικό στις Μονάδες Προστασίας του Παιδιού – Μύθοι και Πραγματικότητα», στις 16 και 17 Ιουνίου 2023 στα Ιωάννινα.
 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα Προσκόπων Ιωαννίνων και το Κέντρο Νέων Ηπείρου, του φεστιβάλ «Youth Festival Ioannina», στις 16 Ιουνίου 2023, στα Ιωάννινα.
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με τον Χορευτικό Όμιλο Ιωαννίνων (Χ.Ο.Ι.), του 6ου Διεθνούς Φολκλορικού Φεστιβάλ Ιωαννίνων «Χορεύοντας Μουσικές του Κόσμου», το διάστημα 23-26 Ιουνίου 2023, στα Ιωάννινα.
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων (γλυκά & μέλι), έτους 2023.
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στα περιοδικά TRAVEL ARTA και TRAVEL PREVEZA.
 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας Ηπείρου στον ραδιοφωνικό σταθμό status fm
 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην έκθεση ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2023.
 55. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την διαφημιστική καταχώρηση της Περιφέρειας Ηπείρου στην ομογενειακή εφημερίδα «ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ» Νέας Υόρκης.
 56. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 84099/1014/25-05-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου με θέμα: «Έγκριση μετάβασης της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Συνοχής και Δημόσιας Υγείας, Αγνής Νάκου στις 26/05/2023 στην Πάτρα για την συμμετοχή της σε σύσκεψη στην 6η Υ.Π.Ε.».
 57. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Σπουδαστή Δημοσίου ΙΕΚ, σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Ιωαννίνων, για το έτος 2023.
 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Β&Γ επαρχιακή οδός-Συρράκο – Καλαρρύτες – Ματσούκι – Αμπελοχώρι – Μονολίθι – Πλατανούσα – Γέφυρα Πλάκας – Πράμαντα και Κατσικά – Διακλάδωση Εγνατίας έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 59. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Κόνιτσας – Τελωνείο Μέρτζιανης – Μπουραζάνι – Λουτρά Αμαράντου – Λουτρά Καβάσιλα και Δίστρατο έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 60. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση και συμπλήρωση τοίχου συρματοκιβωτίων καθώς και βελτίωση βατότητας προς περιοχή υλοτόμησης στα ευρύτερα όρια του Δ.Δ. Ιτέας (παροχή υπηρεσιών)».
 61. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης κοινόχρηστων χώρων και βελτίωση προσβασιμότητας παραγωγικών μονάδων από Καστρίτσας προς Πλατανιά (παροχή υπηρεσιών)».
 62. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια μεταλλικών υλικών για την αποκατάσταση φθορών κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών στοιχείων προστασίας επί του επαρχιακού οδικού δικτύου (προμήθεια υλικών)».
 63. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης διαγραμμίσεων επαρχιακού δικτύου προς Χαροκόπι και όρια προς λίμνη Παμβώτιδα (παροχή υπηρεσιών)».
 64. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Κατασκευή πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για τις ανάγκες των μετακινούμενων κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης κτηνοτροφικών υποδομών του Αυχένα Κατάρας»).
 65. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων Ξηροβουνίου και Καλεντζίου (παροχή υπηρεσιών)».
 66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες προστασίας βάθρων και διευθέτηση ροής γέφυρας Βοβούσας (παροχή υπηρεσιών)».
 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Μετσόβου Επαρχιακή οδός Μέτσοβο – Ανθοχώρι – Περιστέρι – Γότιστα έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 68. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 04-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού ορεινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 319.000,00 με ΦΠΑ.
 69. Έγκριση του από 28-04-2023 Πρακτικού και του από 19-05-2023 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 28-04-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 70.000,00 με ΦΠΑ.
 70. Έγκριση του από 05-05-2023 Πρακτικού και του από 23-05-2023 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 05-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Άμεση αποκατάσταση βατότητας προς Κούνιες Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ.
 71. Έγκριση του από 03-05-2023 Πρακτικού και του από 24-05-2023 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακού πεδινού δικτύου ΠΕ Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 250.000,00 με ΦΠΑ.
 72. Έγκριση του από 11-05-2023 Πρακτικού και του από 25-05-2023 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 11-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συνδρομή στην κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 69.000,00 με ΦΠΑ.
 73. Έγκριση του από 04-05-2023 Πρακτικού και του από 25-05-2023 Παραρτήματος αυτού, της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 04-05-2023 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – άρση προσχώσεων υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας για το έτος 2023», προϋπολογισμού € 120.000,00 με ΦΠΑ.
 74. Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση τμήματος αναχώματος στην τάφρο Τ0 Σαλαώρας».
 75. Έγκριση ανάθεσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση πλεγμάτων για την προστασία πρανών στην θέση Άνω Πέτρα Π.Ε. Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 76. Έγκριση απαλλαγής υπολόγων δαπανών Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) της Π.Ε. Άρτας.
 77. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 78. Έγκριση του Πρακτικού V/29-05-2023 της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής της Πράξης: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: Π.Ε. ΑΡΤΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5000127» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) από την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, συνολικού προϋπολογισμού 323.190,47 € με Φ.Π.Α.
 79. Έγκριση ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας, οικ. έτους 2023 και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την σύνταξη φακέλου αίτησης αναγνώρισης του ακτινιδίου προέλευσης  Νομού Άρτας, ως Προϊόντος Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Άρτας».
 80. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Άρτας έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 81. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση ομβρίων υδάτων περιοχής Αμμοτόπου (παροχή υπηρεσιών)».
 82. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση διευθέτηση όμβριων υδάτων περιοχής Βελεντζικού Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».
 83. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση βατότητας περιοχής Μεγάρχης (παροχή υπηρεσιών)».
 84. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση – ελαιοχρωματισμό κτιρίων ευθύνης Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 85. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας και υδραυλικών κτιρίου Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 86. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (παροχή υπηρεσιών) για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 87. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση μηχανημάτων και οχημάτων της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 88. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/24-05-2023 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Ανάδειξη εργολάβων για την υλοποίηση 1) των υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες (Τμήμα Α) και 2) τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων (Τμήμα Β), σε Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες εντός χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2023», συνολικού προϋπολογισμού € 401,02 με ΦΠΑ.
 89. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2023.
 90. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κοπή χόρτων και κλάδεμα δέντρων τα οποία εμποδίζουν την ορατότητα στην εθνική οδό Νεοχώρι – Παραμυθιά – Γλυκή έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 91. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός ρεμάτων και παραλιών στα όρια της Περιφέρειας Ηπείρου (Αμμουδιά – Σύβοτα) (παροχή υπηρεσιών)».
 92. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός παραλίας Καραβοστασίου από φερτά υλικά (παροχή υπηρεσιών)».
 93. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Ασφαλτοστρώσεις, βελτιώσεις, συντηρήσεις οδικών τμημάτων – τεχνικά στο οδικό δίκτυο του Δήμου Πρέβεζας», αναδόχου «Εργοδομή Ηπείρου Α.Ε.», μέχρι την 22-08-2023.
 94. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Πρέβεζας Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2023.
 95. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πίστωσης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 96. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2023 (επιστροφή παραβόλων).
 97. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Π.Ε. Πρέβεζας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 14/2023 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας.
 98. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «Διεθνές Πρωτάθλημα Τένις – World Tour J4 Preveza 2023».
 99. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «20ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού & Πολιτισμού».
 100. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «International Choral Festival of Preveza».
 101. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Πρέβεζας στη διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «Μουσικά Μαϊστράλια – Χορωδιακό Φεστιβάλ Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής».
 102. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση πρασίνου επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 103. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Δήμων Ζίτσας & Πωγωνίου έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 104. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση διαπλάτυνση επαρχιακού δικτύου στα όρια του Βαρλαάμ (παροχή υπηρεσιών)».
 105. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αποκατάσταση επαρχιακού οδικού δικτύου Μπαλντούμας (προμήθεια υλικών)».
 106. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες καθαίρεσης και ανακατασκευής τοίχων στήριξης πρανών και βελτίωση προσβασιμότητας προς Καβάσιλα (παροχή υπηρεσιών)».
 107. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων στην ευρύτερη περιοχή Χαροκοπίου και Πετροβουνίου (παροχή υπηρεσιών)».
 108. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης οδών πρόσβασης οικισμών και παραγωγικών μονάδων με το επαρχιακό δίκτυο Κηπίνας – Καλαρρυτών – Ματσουκίου (παροχή υπηρεσιών)».
 109. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση οδικού δικτύου παραγωγικών μονάδων Μουσιωτίτσας – Κυπαρισίων (προμήθεια υλικών)».
 110. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Εργασίες αποκατάστασης αγωγού ομβρίων και στήριξη πρανών αποκατάστασης αγροτικής οδοποιίας στον Πεντόλακο (παροχή υπηρεσιών)».
 111. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου και σύνδεσής του με Εγνατία οδό (προμήθεια υλικών)».
 112. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια σκυροδέματος και οπλισμού για την αποκατάσταση φθορών τεχνικών έργων και βάθρων γεφυρών κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου από Σκαμνέλι έως όρια νομού (προμήθεια υλικών)».
 113. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας του επαρχιακού οδικού δικτύου Ιωαννίνων στα όρια με τον νομό Πρέβεζας (προμήθεια υλικών)».
 114. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Διευθέτηση κοίτης και προστασία τεχνικών έργων γέφυρας Γκόγκου (παροχή υπηρεσιών)».
 115. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Συντήρηση πρασίνου στον Δήμο Ζαγορίου Τσεπέλοβο-Βρυσοχώρι-Λάιστα-Κήπους-Δόλιανη & Μανασσή – Διπόταμος – Άγιος Χριστόφορος & Μεσοβούνι-Αρίστη-Πάπιγκο-Πέτρα-Δεμάτι έτους 2023 (παροχή υπηρεσιών)».
 116. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων στη διοργάνωση, με την Αδελφότητα Ποντίων και Μικρασιατών Ηπείρου, του «2ου Χορωδιακού Φεστιβάλ Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων» στην Πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα, στις 18 και 19 Ιουνίου 2023.