Την Παρασκευή η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ήπειρος» 2014-2020

Η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος» 2014-2020 θα παρουσιαστεί στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Grand Serai (ώρα έναρξης 10:00 π.μ.).

 

Το πρόγραμμα της 2ης Συνεδρίασης περιλαμβάνει αναλυτικά:

 

 1. Εισαγωγικό Μέρος
 2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης
 3. Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 1. Παρουσίαση-Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020
 2. Πορεία υλοποίησης ΕΠ. Ενημέρωση για την ετήσια έκθεση υλοποίησης
 3. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής της εξειδίκευσης του ΕΠ και της επίτευξης των ετήσιων στόχων. Νέες δράσεις προς εξειδίκευση.
 4. Ενημέρωση για την μεθοδολογία αξιολόγησης και κριτήρια επιλογής νέων δράσεων.
 5. Παρουσίαση της πορείας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
 6. Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής των στρατηγικών Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.
 7. Παρουσίαση προόδου κάλυψης Αιρεσιμοτήτων.
 8. Ενημέρωση, συζήτηση και έγκριση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ.
 9. Ενημέρωση για την υλοποίηση της στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠ.
 10. Άλλα θέματα

 

 • Συζήτηση- Παρεμβάσεις
 1. Συμπεράσματα – Αποφάσεις