Παρασκευή συνεδριάζει η επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11.00 μ.μ.  συνεδριάζει η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης,  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση αποφάσεων 7ου /2016 Πρακτικού της Συνεδριάσεων της Επιτροπής  Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου.

 

 • Έγκριση για την υποβολή προτάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου στο Ευρωπαϊκό Διασυνοριακό Πρόγραμμα GREECE – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 (ordinary).
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Ιωαννίνων, Αγαθοεργών καταστημάτων Ιωαννίνων και του Δήμου Ιωαννιτών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:«Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου και εκσυγχρονισμός εσωτερικών υποδομών στην Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», συνολικού προϋπολογισμού 1.300.000,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό ενός (1) μέλους με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας , του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και της Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως & Πρεβέζης για την υλοποίηση του έργου: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ (Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017» προϋπολογισμού 4.500,00 Ευρώ € (με ΦΠΑ) και ορισμό τριών (3) μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας, με τους αναπληρωτές τους, για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ( Ε,Μ.Π.) για την υλοποίηση του έργου: «Επιστημονική υποστήριξη από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας σχετικά με την έρευνα των αναπτυξιακών προοπτικών των ορεινών και ημι-ορεινών περιοχών της Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού 800,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό (2) δύο μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α )για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία μονάδων του ΚΕ.Θ.Ε.Α για την εφαρμογή των προγραμμάτων αρμοδιότητάς της Περιφέρειας Ηπείρου », προϋπολογισμού 25.000,00 € (με ΦΠΑ), και ορισμό (2) δύο μελών από την Περιφέρεια Ηπείρου με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ζαγορίου για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργικές δαπάνες λαογραφικού Μουσείου Αγαπίου Τόλη για τα έτη 2016-2017», προϋπολογισμού 10.000,00 ε με ΦΠΑ
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων (Π.Ε.Α.Κ.Ι.) για την υλοποίηση του έργου:«Προμήθεια καθισμάτων για το εθνικό στάδιο «Ζωσιμάδες», προϋπολογισμού 20.000,00 € και ορισμό (2) δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου:«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Δ.Δ. Μχαλιτσίου», προϋπολογισμού 12.000,00 € και ορισμό (2) δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους από την Περιφέρεια Ηπείρου / Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου:«Επισκευή κτιρίου στέγασης Χορωδίας Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000,00 € και ορισμό (1) ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής, μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου:«Επισκευή και συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 8.000,00 € και ορισμό (1) ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από την Περιφέρεια Ηπείρου/ Π.Ε. Πρέβεζας για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
 • Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,ομάδα 5η, α/α 3), που αφορά λατομείο ασβεστολιθικών πλακών , στη θέση «Ακρινή Τζούμα», της Τ.Κ. Πιστιανών, του Δήμου Αρταίων, Π. Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία : «ΠΕΤΡΑ Α.Β.Ε.Ε.- ΕΞΟΡΥΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ» εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).
 • Γνωμοδότηση , επί του περιεχομένου της φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών όρων (Μ.Π.Ε.) και έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορία Α2,ομάδα 5η, α/α 3), που αφορά λατομείο ασβεστολιθικών πλακών , στη θέση «Ακρινή Τζούμα», της Τ.Κ. Πιστιανών, του Δήμου Αρταίων, Π. Ε. Άρτας». Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι ο Ναπολέων Ράπτης.(εισήγηση Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Η.).