Την Τρίτη το Περιφερειακό συμβούλιο

Την Τρίτη 30 Μαΐου και ώρα 13.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Επικύρωση πρακτικών -αποφάσεων των κάτωθι συνεδριάσεων : 5η/25-4-2023 (τακτική, διά ζώσης) 6η /2-5-2023 ( κατεπείγουσα- διά περιφοράς) 7η/22-5-2023 (κατεπείγουσα-διά περιφοράς)
  2. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το Α΄ τρίμηνο του 2023 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
  3. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2023. (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού ).

 

  • Υπενθυμίζεται ότι την ίδια ημέρα και ώρα 14.00 θα πραγματοποιηθεί η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα τον Απολογισμό Πεπραγμένων του 2022.